Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Vnitropodnikové účetnictví


Účetnictví – digitální učební materiály

Vnitropodnikové účetnictví – sada 2


Název: Podstata vnitropodnikového účetnictví

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Finanční a vnitropodnikové účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace
Typ souboru: pptx

Název: Rozpočet – vymezení pojmu

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Rozpočet, plánované náklady, úspora, překročení
Typ souboru: pptx

Název: Rozpočet – horizontální struktura

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Členění nákladů v rozpočtu, přímé a režijní náklady, vlastní náklady výroby a výkonu
Typ souboru: pptx

Název: Rozpočet – vertikální struktura

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Členění nákladů v rozpočtu, prvotní a druhotné náklady
Typ souboru: pptx

Název: Rozpočet – příklad sestavení

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Členění nákladů v rozpočtu, přímé a režijní náklady, vlastní náklady výroby a výkonu
Typ souboru: pptx

Název: Kalkulace – vymezení pojmu

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Předběžná a výsledná kalkulace, kalkulační jednice, operativní, plánová a propočtová kalkulace
Typ souboru: pptx

Název: Kalkulační metody

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Kalkulace dělením, kalkulace přirážková, režijní přirážka a sazba
Typ souboru: pptx

Název: Kalkulace přirážková – příklad

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Rozvrhová základna, režijní přirážka, přímé a režijní náklady
Typ souboru: pptx

Název: Kalkulace prodejní ceny

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Vlastní náklady, zisk, prodejní cena, nepřímé daně
Typ souboru: pptx

Název: Výsledná kalkulace – základní pojmy

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Hospodárnost, provedené a odvedené výkony, změna stavu nedokončené výroby
Typ souboru: pptx

Název: Výsledná kalkulace – příklad

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Přímé a režijní náklady, provedené a odvedené výkony, změna stavu nedokončené výroby
Typ souboru: pptx

Název: Vnitropodniková cena

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Přímé a režijní náklady, vlastní náklady, podnikové výkony
Typ souboru: pptx

Název: Podstata účtování hospodářských středisek

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Centralizovaná a decentralizovaná forma, jednookruhové a dvouokruhové účetnictví
Typ souboru: pptx

Název: Vnitropodnikové účetnictví dvouokruhové

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Spojovací účty, účtové třídy 8 a 9, náklady a výnosy středisek
Typ souboru: pptx

Název: Vnitropodnikové účetnictví jednookruhové centralizované

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Centralizovaná forma vnitropodnikového účetnictví, náklady a výnosy hospodářských středisek
Typ souboru: pptx

Název: Vnitropodnikové účetnictví centralizované – příklady

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Náklady a výnosy hospodářských středisek
Typ souboru: pptx

Název: Výkaz provedených výkonů - podstata

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Provedené a odvedené výkony, změna stavu nedokončené výroby
Typ souboru: pptx

Název: Výkaz provedených výkonů – příklad

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Provedené a odvedené výkony, změna stavu nedokončené výroby
Typ souboru: pptx

Název: Vnitropodnikové účetnictví jednookruhové decentralizované

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Náklady a výnosy hospodářských středisek, střediskové převody
Typ souboru: pptx

Název: Výrobní středisko

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Účtový rozvrh výrobního střediska, účtování nákladů výrobního střediska
Typ souboru: pptx