Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Marketingový výzkum a analýza zákazníka


Management a marketing – digitální učební materiály

Marketingový výzkum a analýza zákazníka – sada 1


Název: Marketingový informační systém

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmu marketingová informační soustava a její cíle, druhy informací potřebné pro různé typy podnikatelů procvičeny na příkladu
Typ souboru: ppt

Název: Sekundární zdroje dat

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmu zdroje dat, podrobně rozebraný pojem sekundární zdroje dat, jejich výhody a nevýhody, procvičeno vyhledání informací na internetu a využití sekundárních zdrojů dat v praktickém příkladu
Typ souboru: ppt

Název: Primární zdroje dat

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmu zdroje dat, podrobně rozebraný pojem primární zdroje dat, jejich výhody a nevýhody, na příkladech procvičení výhod a nevýhod různých zdrojů dat
Typ souboru: ppt

Název: Marketingový výzkum a jeho cíl

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmu marketingový výzkum, stanovení cílů marketingového výzkumu a jeho organizace, na praktickém příkladu procvičeno vyhledání relevantních informací na internetu
Typ souboru: ppt

Název: Cíl marketingového výzkumu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Uvedení fází marketingového výzkumu, výklad fáze cíl marketingového výzkumu, v rámci příkladu vyhledání relevantních informací na internetu a odhad cílů výzkumu
Typ souboru: ppt

Název: Metody výzkumu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad jednotlivých metod marketingového výzkumu a v praktickém příkladu přiřazení vhodné metody výzkumu ke konkrétnímu problému
Typ souboru: ppt

Název: Příprava výzkumného projektu a sběr dat

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad činností spojených s přípravou a sběrem dat v rámci marketingového průzkumu, na související problematice procvičeno vyhledání relevantních informací na internetu
Typ souboru: ppt

Název: Dotazování – metoda výzkumu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Vysvětlení pojmů marketingového průzkumu – dotazník a respondent, výklad pravidel sestavení dotazníku, v praktickém příkladu posouzení dodržení pravidel pro sestavení dotazníku
Typ souboru: ppt

Název: Druhy otázek v dotazníku

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Popis druhů otázek v dotazníku v rámci marketingového průzkumu, jejich výhody a nevýhody, na praktickém příkladu posouzení vhodnosti zařazení jednotlivých typů otázek v dotazníku
Typ souboru: ppt

Název: Rozšiřování dotazníku

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad způsobů rozšiřování dotazníků v rámci marketingového průzkumu, v příkladu procvičeno přiřazení výhod a nevýhod k jednotlivým způsobům rozšiřování dotazníků
Typ souboru: ppt

Název: Zpracování a interpretace marketingového výzkumu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad posledních dvou fází marketingového průzkumu, na praktickém příkladu procvičeno vyhledání a posouzení relevantních informací na internetu
Typ souboru: ppt

Název: Segmentace trhu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmu segmentace trhu, hlediska a kritéria segmentace trhu v návaznosti na marketingový průzkum, na praktickém příkladu procvičeno vyhledání a posouzení relevantních informací na internetu
Typ souboru: ppt

Název: Analýza zákazníka úvod

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad rozdělení zákazníků na jednotlivé trhy (spotřebitelský, průmyslový a státní), faktory ovlivňující chování zákazníka na spotřebitelském trhu, procvičení vyhledání definicí jednotlivých pojmů v internetových encyklopediích
Typ souboru: ppt

Název: Analýza zákazníka – kulturní faktory

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmů kulturních faktorů související s analýzou zákazníka, v praktických příkladech procvičeno vyhledání relevantních informací na internetu
Typ souboru: ppt

Název: Analýza zákazníka – společenské faktory

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmů společenských faktorů související s analýzou zákazníka, procvičení pojmů rodina a role formou diskuze z vlastních zkušeností žáků
Typ souboru: ppt

Název: Analýza zákazníka – osobní faktory

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmů osobních faktorů související s analýzou zákazníka, rozebrání modelu životního cyklu zákazníka, procvičení pojmů formou diskuze z vlastních zkušeností žáků
Typ souboru: ppt

Název: Analýza zákazníka – psychologické faktory

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad psychologických faktorů související s analýzou zákazníka, rozebrání pojmů vnímání, učení, názory a postoje zákazníka, na praktickém příkladu posouzení užití psychologických faktorů v reklamní kampani
Typ souboru: ppt

Název: Rozhodování zákazníka – vjem potřeby

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Objasnění rozhodovacího procesu zákazníka, výklad fáze vjemu potřeby zákazníka, na praktickém příkladu z vlastních zkušeností žáků posouzení vlivu vnějších a vnitřních podnětů při kupním rozhodování
Typ souboru: ppt

Název: Rozhodovací proces zákazníka

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad fází shromažďování a hodnocení informací při kupním rozhodování,, na praktickém příkladu procvičení výběru modelu hodnocení alternativ u jednotlivých typů produktů
Typ souboru: ppt

Název: Význam rozboru rozhodování

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Objasnění významu rozboru rozhodování zákazníka pro marketing, na dvou praktických příkladech určení možných opatření firmy při nespokojenosti zákazníka s nějakou vlastností produktu
Typ souboru: ppt