Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Comenius 2010–2012


Comenius/eTwinning

BELL (Business Economics Language Learning)
 

LogoLogo

 

 

 

Evropský certifikát kvality (pdf)
Národní certifikát kvality (pdf)


V letech 2010–2012 se budou studenti Obchodní akademie (2.A, 2.L) účastnit projektu Comenius, který je zaměřen na spolupráci mezi evropskými zeměmi v oblasti výuky jazyků, ekonomiky a ICT. První rok spolupráce bude ve znamení dvou hlavních témat FAIR TRADE a cvičných firem. Pro jazykovou výuku využijeme CLIL, který nabízí praktickou slovní zásobu v cizím jazyce. Studenti budou pracovat s dotazníky, pracovními listy, letáky v národních i mezinárodních týmech.

Do projektu je zapojeno šest škol: Linec (Rakousko), Lucemburk (Lucembursko), Alicante (Španělsko), Hamburk (Německo), Bolungarvik (Island) a Tábor (ČR).

Během dvou let proběhne pět setkání (Alicante, Tábor, Bolungarvik, Hamburk, Lucemburk), kterých se zúčastní studenti všech škol. Díky spolupráci a mezikulturnímu dialogu budou mít studenti možnost více poznat okolní země a získat praktické zkušenosti užitečné pro budoucnost.

Web: http://comeniusbell.mysite.lu
Web eTwinning: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36261/welcome
Deník projektu: http://twinblog.etwinning.net/26897


Uskutečněná projektová setkání

Alicante (Španělsko)
Tábor (Česká republika)
Bolungarvik (Island)
Hamburg (Německo)


Ocenění projektu

2. místo v soutěži o Evropské ceny eTwinning 2013
Evropská jazyková cena Label 2013


Czech team

Czech team