Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Erasmus+/eTwinning projekt, 2017 – 2019


„School 21, Digitally and Socially Yours“

LogoLogoLogo

 

 

 

Současnost přináší rychlé změny do různých oblastí našeho života. Digitální dovednosti jsou důležité pro téměř všechny profese v době digitální ekonomiky a společnosti. Projekt „School 21, Digitally and Socially Yours“ bude obsahovat učení se dovednostem známým jako 4 Cs (kritické myšlení, komunikace, spolupráce a kreativita). Jeho hlavním tématem bude dobrovolnictví a pomoc druhým. Během dvou let trvání projektu budou studenti spolupracovat během pravidelných setkání na partnerských školách a také online ve webovém prostředí programu eTwinning – TwinSpace. Při hodnocení úkolů budeme využívat hodnotící rubriky a digitální odznaky.

Mezi cíle projektu patří umožnit studentům zvládnout digitální dovednosti prostřednictví praktických úkolů v mezinárodním prostředí partnerských škol střední a východní Evropy (Německo, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Česká republika) a povzbudit je, aby se stali aktivními občany, které zajímá život v místě, kde žijí. Zároveň mezinárodní projekt umožní jeho účastníkům poznat oblast dobrovolnické činnosti v různých zemích a zapojit se do jejích aktivit.

Do projektu jsou v rámci projektového klubu zapojeni studenti 2. A a 2. L.

Web projektu: https://twinspace.etwinning.net/44282

StudentiStudenti

 

 

 

 

 


Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.