Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Projekt OP VK


Projekt OP VK s názvem

Zvýšení dostupnosti a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogů Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Tábor, Jiráskova 1615

REGISTRAČNÍ ČÍSLO – CZ .1.07/1.3.06/04.022

Logo

 

 

 

Od 1. ledna 2012 je v naší škole realizován projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů, který podpoří rozšíření jejich odborných kompetencí, v celkové výši 681.402,80 Kč, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Do projektu bylo průběžně zapojeno 31 pedagogů, kteří se vzdělávali ve dvou oblastech – v práci s MS Office a digitálními technologiemi a v komunikačních dovednostech. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení vzdělanostní úrovně našich pedagogických pracovníků, kteří poté budou získané poznatky aplikovat při přípravě na výuku a při samotné výuce žáků OA a VOŠE, Tábor.

Projekt byl rozdělen na dvě základní oblasti. Vzdělávání v oblasti IT bylo zaměřeno na zdokonalení znalostí v programu pro vytváření prezentací MS PowerPoint, dále byly prohlubovány znalosti v programu tabulkového procesoru MS Excel a v neposlední řadě bylo vzdělávání zaměřeno také na využití interaktivní tabule a její využití při výuce. Sami pedagogové tento kurz velmi uvítali, protože tak získali další zkušenosti s praktickým využitím interaktivních tabulí a rozšířili si tak své dosavadní znalosti. Díky většímu zapojení interaktivních prvků došlo ke zkvalitnění vzdělávání, které bude nyní pro naše studenty přínosnější.

Druhá oblast vzdělávání byla zaměřena na komunikační dovednosti a zahrnovala dva jednodenní kurzy – Úspěšná komunikace a Obratná komunikace v konfliktních situacích. Výuka byla zaměřena zejména na aplikaci ve školním prostředí, ale kurzy byly věnovány i otázce komunikace mimo školní prostředí.

Všechny plánované vzdělávací aktivity již byly řádně proškoleny.  Byly vytvořeny přímo na míru naší cílové skupiny a jako takové byly velmi přínosné pro jejich další rozvoj. Pedagogové nyní postupně aplikují své nově nabyté znalosti a dovednosti do praxe, čímž dojde k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění jejich práce. Výhodu realizace projektu spatřujeme také v možnosti úpravy části studijních předmětů, u kterých bude možné využít znalostí a dovedností získaných vzděláváním a aplikovat je jak při samotné výuce, tak při přípravě na jednotlivé vyučovací hodiny. Cíl, který jsme si stanovili, byl tedy splněn.

Projekt bude ukončen 31. 12. 2012.