Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Inovace ve výuce na OA Tábor

Od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2026 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0003708 s názvem „Inovace ve výuce na OA Tábor“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 1 655 656,00,- Kč

 

Logo EU a MŠMT