Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Comenius 2012–2014


Comenius/eTwinning 2012–2014

E5 Entrepreneurship Education (Podnikatelské vzdělání)

LogoLogo

 

 

 

Projekt podporuje podnikání jako jednu z klíčových dovedností současného vzdělání nutnou pro život v moderní společnosti, studentům poskytuje užitečné dovednosti pro budoucí osobní, sociální a profesionální aspekty budoucího života.

Studenti poznají pravidla podnikání v partnerských zemích, fungování regionálních i mezinárodních firem, založí si cvičné firmy se zahraniční účastí (studentů partnerských škol), budou spolu obchodovat a spolupracovat. Do projektu budou zahrnuty také otázky firemní etiky a sociální odpovědnosti firem, jejichž prostřednictvím studenti poznají, že podnikání není neetické, i když firmy podnikají pro zisk. Na pozadí probíhajících změn v Evropě se účastníci seznámí s potřebami firem v budoucnosti. Kontakt se studenty evropských zemí rozšíří jejich sociální i jazykové dovednosti, naučí je spolupracovat. Během projektových setkání budou bydlet v rodinách, navštíví místní firmy a partnerské školy.

Proběhne pět partnerských setkání (Bolungarvík, Hamburk, Tábor, Alicante a Lucemburk).

Web projektu eTwinning: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86338/welcome
Deník projektu: http://twinblog.etwinning.net/57676/


Czech team

Czech team