Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Rovnice a nerovnice


Matematika – digitální učební materiály

Rovnice a nerovnice – sada 1


Název: Exponenciální nerovnice (základní typy)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Základní typy exponenciálních nerovnic, použití základních pravidel při jejich řešení
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální nerovnice (součtový a rozdílový tvar)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Exponenciální nerovnice v součtovém a rozdílovém tvaru
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální rovnice (základní typy)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Úvod do exponenciálních rovnic, základní typy a pravidla jejich řešení
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální rovnice (součinový tvar)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Exponenciální rovnice v součinovém tvaru, ukázky jejich řešení
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální rovnice (součtový tvar)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Exponenciální rovnice v součtovém nebo rozdílovém tvaru a metody řešení
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální rovnice (substituce)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Použití substituce jako metody řešení některých typů exponenciálních rovnic
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální rovnice (zlogaritmování)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Využití logaritmu při řešení exponenciálních rovnic
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální rovnice – základní úroveň (jedno umocnění)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Iracionální rovnice s jednou nebo dvěma odmocninami (jedno umocnění)
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální rovnice (vyšší úroveň – dvě umocnění)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Iracionální rovnice ˜– dvě a více odmocnin, větší počet umocnění
Typ souboru: ppt

Název: Lineární nerovnice

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Základní metody řešení lineárních nerovnic, charakteristika možných výsledků
Typ souboru: ppt

Název: Lineární rovnice

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Lineární rovnice – metody řešení, možnosti výsledků, použití ekvivalentních úprav
Typ souboru: ppt

Název: Lineární nerovnice (základní typy)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Základná typy logaritmických nerovnic, určení podmínek
Typ souboru: ppt

Název: Lineární nerovnice (speciální typy)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Speciální typy logaritmických nerovnic, logaritmus s absolutní hodnotou
Typ souboru: ppt

Název: Logaritmické rovnice (základní typy)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Řešení základních logaritmických rovnic pomocí logaritmických pravidel, podmínky
Typ souboru: ppt

Název: Logaritmické rovnice (substituce)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Logaritmické rovnice řešené pomocí substituce, vlastnosti základu logaritmu
Typ souboru: ppt

Název: Logaritmické rovnice (podílové typy)

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Logaritmické rovnice ve tvaru zlomku s důrazem na stanovení podmínek řešitelnosti
Typ souboru: ppt

Název: Nerovnice v podílovém tvaru

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Nerovnice v podílovém tvaru řešené metodou nulových bodů
Typ souboru: ppt

Název: Nerovnice v součinovém tvaru

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Nerovnice v součinovém tvaru řešené metodou nulových bodů
Typ souboru: ppt

Název: Soustava lineárních nerovnic

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Soustava lineárních nerovnic, metody řešení, množiny výsledků
Typ souboru: ppt

Název: Soustava lineárních rovnic

Autor: Mgr. Marek Novotný
Anotace: Soustava lineárních rovnic, metody řešení, množina řešení
Typ souboru: ppt