Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Erasmus+: Comenius 2014–2017


Erasmus+: Comenius/eTwinning 2014–2017

ESCAPE (Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy)

LogoLogo

 

 


Projekt ESCAPE se uskuteční v rámci programu Erasmus+: Comenius KA2 v letech 2014-17. Jeho účastníky jsou školy podunajského regionu z Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.

Hlavními tématy jsou trh práce, formální a neformální vzdělání, turistický ruch, doprava, životní prostředí a energie. Studenti budou pracovat v národních a mezinárodních týmech, online i prezenčně při projektových schůzkách, které proběhnou v partnerských školách v Linci, Pápě, Štúrovu, Ljubljani, Lugoji, Táboře a Vidinu. Každá schůzka bude zaměřena na jedno téma a jeden vyučovací předmět (anglický jazyk, zeměpis, ekonomika, podnikání, turistický ruch, ekologie, ICT).

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací moduly vycházející z projektových témat a předmětů přístupné studentům partnerských škol i dalším zájemcům. Vzorem pro vytvoření modulů jsou MOOC (masívní online otevřené) kurzy. Dalším cílem je posílení spolupráce a poznání zemí podunajské oblasti prostřednictvím účastníků projektu a jejich aktivit. V neposlední řadě věříme, že projektové aktivity podnítí zájem studentů o zahraniční praxe.

Kromě již zmíněných partnerů se do projektu zapojí země v rámci eTwinning Plus (spolupráce je domluvena s Ukrajinou, Srbskem a Moldávií).

Českého partnera bude v projektu zastupovat třída 1. L, která je zaměřena na cestovní ruch.

Web projektu eTwinning: http://twinspace.etwinning.net/1769/home


Český tým

Český tým

 

 

 Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.