Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Evropské ekonomické centrum


Zeměpis – digitální učební materiály

Evropské ekonomické centrum – sada 1


Název: Britské ostrovy – přírodní poměry, obyvatelstvo

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Charakteristika Velké Británie (rozloha, počet obyvatel, hl. město, míra urbanizace, měna, mez. zkratka, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), práce s mapou, grafické znázornění Britských ostrovů
Typ souboru: ppt

Název: Britské ostrovy – ekonomika

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Charakteristika Irska (rozloha, počet obyvatel, hl. město, míra urbanizace, měna, mez. zkratka, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), práce s mapou, doplňovačka s výsledky
Typ souboru: ppt

Název: Francie a Benelux – obyvatelstvo a sídla

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Vymezení regionu, práce s mapou, snímek 4 a 5 jako podklad k výkladu
Typ souboru: ppt

Název: Francie a Benelux – ekonomické charakteristiky

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Práce s mapou, charakteristiky zemí Beneluxu (rozlohy, počty obyvatel, hl. města, míry urbanizace, měny, mez. zkratky, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), doplňovačka s výsledky a samostatnými úkoly, význam organizací a jejich sídla
Typ souboru: ppt

Název: Francie a Benelux – politický zeměpis

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Snímek 3 jako podklad k výkladu o ekonomikách zemí, dále pak administrativní uspořádání zemí a politický zeměpis, práce s mapou
Typ souboru: ppt

Název: Francie a Benelux – shrnutí

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Osmisměrka na reálie západní E. s výsledky a úkoly, samostatná domácí práce a úkol na příští hodinu – seznámení se získanými informacemi
Typ souboru: ppt

Název: Středomoří – charakteristiky, obyvatelstvo

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Charakteristiky zemí Středomoří (rozlohy, počty obyvatel, hl. města, míry urbanizace, měny, mez. zkratky, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), hledání společných problémů, práce s mapou, snímek 5 je podkladem k výkladu
Typ souboru: ppt

Název: Středomoří – ekonomika

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Snímek 3 je podkladem pro výklad, dále pak osmisměrka s úkoly (mapa, internet) a na závěr domácí úkol
Typ souboru: ppt

Název: Německo – přírodní poměry, ekonomika

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Snímky jsou podkladem k výkladu a návodným otázkám, charakteristika Německa (rozloha, počet obyvatel, hl. město, míra urbanizace, měna, mez. zkratka, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), práce s mapou
Typ souboru: ppt

Název: Německo – uspořádání, politický zeměpis

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Administrativní uspořádání Německa, osmisměrka s úkoly (a výsledky)
Typ souboru: ppt

Název: Alpské země – přírodní poměry, charakteristiky

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Výklad na bázi snímku 3, charakteristiky zemí (rozlohy, počty obyvatel, hl. města, míry urbanizace, měny, mez. zkratky, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), fotodokumentace – Alpy a architektura
Typ souboru: ppt

Název: Alpské země – ekonomika

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Výklad podle snímků 3, 4 a 5, přiřazení pojmů k zajímavostem alpských zemí
Typ souboru: ppt

Název: Severní Evropa – přírodní poměry, charakteristiky

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Charakteristiky zemí severní E. (rozlohy, počty obyvatel, hl. města, míry urbanizace, měny, mez. zkratky, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), práce s mapou, výklad na bázi snímku 4, osmisměrka s výsledkem a úkoly
Typ souboru: ppt

Název: Severní Evropa – ekonomika

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Podkladem k výkladu je snímek 3, politický zeměpis severní E., znalosti severských „značek“ a tradic
Typ souboru: ppt

Název: Transformující se země střední Evropy – vymezení, přírodní poměry

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Vymezení pojmu „Střední E.“. Snímky 4 a 5 jsou podkladem pro frontální výuku, doplněno vhodnou fotodokumentací
Typ souboru: ppt

Název: Transformující se země střední Evropy – charakteristiky

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Charakteristiky zemí střední E. (rozlohy, počty obyvatel, hl. města, míry urbanizace, měny, mez. zkratky, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), výklad dle snímku 4, fotodokumentace nejvýznamnějšího města a řeky regionu
Typ souboru: ppt

Název: Transformující se země východní Evropy – obyvatelstvo, politický zeměpis

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Přírodní poměry, obyvatelstvo a politická mapa regionu – návodné otázky, využití vědomostí z výuky českého jazyka a dějepisu
Typ souboru: ppt

Název: Transformující se země východní Evropy – ekonomika

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Charakteristiky Pobaltských států (rozlohy, počty obyvatel, hl. města, míry urbanizace, měny, mez. zkratky, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), zjednodušené charakteristiky evropských zemí SNS, přiřazování geografických pojmů
Typ souboru: ppt

Název: Země Balkánského poloostrova – vymezení, přírodní poměry

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Vymezení regionu, přiřazování geografických faktů a výklad za pomoci snímků 5 a 6
Typ souboru: ppt

Název: Země Balkánského poloostrova – ekonomika, problémy

Autor: Mgr. Vladislav Hána
Anotace: Ekonomika a problémy zemí Balkánu – využití vědomostí z výuky dějepisu a vlastních poznatků z cest po Balkánu, osmisměrka s úkoly a výsledky
Typ souboru: ppt