Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Základy účtování na syntetických účtech


Účetnictví – digitální učební materiály

Základy účtování na syntetických účtech – sada 3


Název: Peněžní prostředky

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Platební styk, pokladní kniha, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad
Typ souboru: ppt

Název: Peníze na cestě

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Peníze, pokladna, běžný účet, časový nesoulad, výpis z běžného účtu
Typ souboru: ppt

Název: Ceniny

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Poštovní známky, kolky, dálniční známky, stravenky, telefonní karty
Typ souboru: ppt

Název: Bankovní účty

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Běžný účet, devizový účet, úvěrový účet, podpisový vzor, příkaz k úhradě / k inkasu
Typ souboru: ppt

Název: Bankovní úvěry

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Smlouva o úvěru, krátkodobé/dlouhodobé úvěry, úrok, výpis z bankovního úvěru
Typ souboru: ppt

Název: Materiál

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Zásoby, dodací list, faktura, příjemka, výdejka, skladní karta zásob
Typ souboru: ppt

Název: Účtování zásob materiálu

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Způsob A, způsob B, pořízení materiálu, materiál na skladě, spotřeba materiálu
Typ souboru: ppt

Název: Účtování nákupu zboží

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Nakoupené zboží, pořizovací cena, pořízení zboží, zboží na skladě a v prodejnách
Typ souboru: ppt

Název: Účtování prodeje zboží

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Tržby za zboží, DPH, faktura, pokladna, pohledávky za odběrateli
Typ souboru: ppt

Název: Daň z přidané hodnoty

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Princip DPH, plátce DPH, sazby DPH, výpočet DPH, účtování DPH
Typ souboru: ppt

Název: Daňové doklady a účtování DPH

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Zjednodušený/běžný daňový doklad, daň na vstupu/na výstupu
Typ souboru: ppt

Název: Dlouhodobý hmotný majetek

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Inventární karta DHM, nákup DHM, pořizovací cena
Typ souboru: ppt

Název: Odpisy DHM

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Opotřebení, daňový/účetní odpis, pořizovací cena, oprávky, zůstatková cena
Typ souboru: ppt

Název: Účtování DHM

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Nákup DHM, pořizovací cena, cena pořízení, VPN, pořízení DHM, zápis o převzetí
Typ souboru: ppt

Název: Mzdy

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Základní mzda, pohyblivá složka, náhrady mzdy, dávky nemocenského pojištění
Typ souboru: ppt

Název: Účtování mezd

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Zaměstnanci, hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmu
Typ souboru: ppt

Název: Účtování výrobků

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Vnitropodniková cena, kalkulační vzorec, výrobky, změna stavu výrobků
Typ souboru: ppt

Název: Náklady

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Nákladové účty, náklady podle druhu / objemu výroby / kalkulace / VH
Typ souboru: ppt

Název: Výnosy

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Výnosové účty, výnosy podle druhu/podle struktury výsledku hospodaření
Typ souboru: ppt

Název: Výsledek hospodaření

Autor: Ing. Lenka Pistulková
Anotace: Výnosy, náklady, zisk/ztráta, účet zisku a ztráty, výsledek hospodaření před zdaněním
Typ souboru: ppt