Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Leonardo 2013–2014


Projekt Studentské stáže v zahraničí/Student training placements

Projekt  má za cíl zlepšení kvality odborné přípravy jeho účastníků a navázání spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi. Je připraven pro studenty 3. ročníku vyšší odborné školy ekonomické a žáky 3. ročníku obchodní akademie, plánuje se účast 20 žáků a studentů. Stáž umožní účastníkům poznat prostředí zahraniční firmy, které může být odlišné od českého, umožní jim porovnat potřeby a přání tuzemských a zahraničních klientů firem. Projekt vychází z potřeb žáků a studentů poznat životní a pracovní styl zemí EU, což jim přinese praktické zkušenosti pro budoucí profesní život. Hlavními cíli projektu je poznání ekonomické reality v zahraničí, interkulturní vzdělání, zvýšení jazykových dovedností, zlepšení ICT dovedností, učení se toleranci, samostatnosti, flexibilitě a schopnosti samostatného rozhodování.

Odborná praxe je součástí vzdělávacího programu VOŠ ekonomické ve 2. a 3. ročníku a plánovaná zahraniční stáž vychází z učebního plánu a má prohloubit a zlepšit komunikativní dovednosti studentů v přímém styku se zákazníky v anglickém a českém jazyce. Třítýdenní stáž studentů proběhne v maďarském městě Bük.

Zahraniční stáž umožní žákům 3. ročníku OA získat praktické odborné zkušenosti a pracovní návyky v cizojazyčném prostředí a umožní porovnat teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi. Dvoutýdenní stáž žáků proběhne v kanceláři ADC College a v jejich dalších partnerských firmách v Londýně, její hlavní náplní budou administrativní práce.