Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Světová škola


Světová školaSvětová škola je certifikát, který uděluje společnost Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (ADRA, o.s., EDUCON, NaZemi, ARPOK). O získání se mohou ucházet základní i střední školy po splnění několika kritérií.

Nad tímto projektem převzal svou záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní dvacítka českých škol a téměř dvě stovky škol evropských. Základní filozofie projektu spočívá v podpoře vzdělávání a v přípravě žáků k reálnému životu. Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: Uč se – zjišťuj – jednej.


Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.


Informační zdroje


Materiály za školní rok 2012/2013


Materiály za školní rok 2013/2014

Korupce u nás a ve světě – pozvánka (pdf)


Fotogalerie

Personální zabezpečení projektu
  • koordinátorka: Mgr. Studničková
  • zapojení učitelé: PaedDr. Míková, Mgr. Lukeš, Mgr. Radimecký
  • zapojení žáci: studenti prvních, druhých a třetích ročníků