Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Právní formy podnikání (odlišnosti v účtování)


Účetnictví – digitální učební materiály

Právní formy podnikání (odlišnosti v účtování) – sada 1


Název: Akciová společnost – akcie

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Pojem akcie objasněn na ukázce cenného papíru; vztah k základnímu kapitálu a. s. vysvětlen v tabulkách předkontací; ověřeno prostřednictvím kontrolních otázek
Typ souboru: pptx

Název: Akciová společnost – charakteristika

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad základního kapitálu a. s. a postavení společníků ověřen kontrolními otázkami
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – charakteristika

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad základního kapitálu s. r. o. a postavení společníků ověřen kontrolními otázkami
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – zákonná úprava

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Prvky zákonné úpravy (vklady, ručení, orgány) ověřeny ve vazbě na zákon a procvičeny v kontrolních tabulkách
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – otevření účetnictví

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Otevření účtů vysvětleno na příkladech a ověřeno v tabulce předkontací a kontrolními otázkami
Typ souboru: pptx

Název: Akciová společnost – zákonná úprava

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Prvky zákonné úpravy (vklady, ručení, rezervní fond) ověřeny ve vazbě na zákon a procvičeny v kontrolních tabulkách
Typ souboru: pptx

Název: Akciová společnost – založení

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad zřizovacích výdajů ověřen pomocí tabulek předkontací a kontrolních otázek
Typ souboru: pptx

Název: Veřejná obchodní společnost – zákonná úprava

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Prvky zákonné úpravy (společníci, ručení, rezervní fond) ověřeny ve vazbě na zákon a procvičeny v kontrolních tabulkách
Typ souboru: pptx

Název: Komanditní společnost – zákonná úprava

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Prvky zákonné úpravy (společníci, ručení, orgány) ověřeny ve vazbě na zákon a procvičeny v kontrolních tabulkách
Typ souboru: pptx

Název: Komanditní společnost – výsledek hospodaření

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad vypořádání výsledku hospodaření procvičen v tabulkách předkontací
Typ souboru: pptx

Název: Akciová společnost – vklady

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Účtování vkladů do společnosti vysvětleno a ověřeno v tabulkách předkontací
Typ souboru: pptx

Název: Akciová společnost – zvyšování základního kapitálu

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Formy a podoby zvyšování základního kapitálu vysvětleny a ověřeny v tabulkách předkontací
Typ souboru: pptx

Název: Akciová společnost – snížení základního kapitálu

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad podmínek a dopadů snížení základního kapitálu ověřen v tabulkách předkontací
Typ souboru: pptx

Název: Veřejná obchodní společnost – účtování

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Vybrané účetní operace s důrazem na rozdělení zisku vysvětleny a ověřeny v tabulkách předkontací
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – půjčky od společníků společnosti

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad účtování půjčky od společníků včetně úroku ověřen kontrolními otázkami
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – půjčky společníkům

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad účtování půjčky společníkům ověřen v tabulkách předkontací
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – odměňování

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Téma odměňování společníků vysvětleno a ověřeno v tabulkách předkontací
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – rozbor vkladů společníků podle konkrétních společností

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Praktický příklad zpracován žáky samostatně s pomocí internetu, výsledky prezentovány a shrnuty v závěrečné diskusi
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – vypořádání hospodářského výsledku

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Výklad rozdělení zisku a vyrovnání ztráty ověřen v tabulkách předkontací a pomocí kontrolních otázek
Typ souboru: pptx

Název: Společnost s ručením omezeným – dodatečné vklady

Autor: Ing. Hana Samcová
Anotace: Účtování dodatečných vkladů v s. r. o. vysvětleno a ověřeno v tabulkách předkontací a pomocí kontrolních otázek
Typ souboru: pptx