Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Šablony pro SŠ a VOŠ II


OA a VOŠE Tábor

Loga

 

 


Od 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016763 s názvem "OA a VOŠE Tábor II", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Celková výše podpory činí 1.523.777,- Kč