Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Erasmus+: KA1 2015–2016


Školní praxe v zahraničí/School training placements abroad

2015-1-CZ01-KA102-013264

LogoLogo

 

 

 


Projekt „Školní stáže v zahraničí/School training placements abroad“ má za cíl zlepšení kvality odborné přípravy jeho účastníků, navázání spolupráce s partnerskými organizacemi a v neposlední řadě zvýšení znalostí a dovedností v anglickém jazyce. Je připraven pro 10 studentů 3. ročníku Vyšší odborné školy ekonomické a pro 10 žáků 3. ročníku Obchodní akademie. Projekt vychází z potřeb mladých lidí poznat životní a pracovní styl zemí EU, což jim přinese praktické zkušenosti pro budoucí profesní život. Mezi jeho hlavní cíle patří poznání ekonomické reality v zahraničí, interkulturní vzdělání, zvýšení jazykových dovedností, zlepšení ICT dovedností, učení se toleranci, samostatnosti, flexibilitě a schopnosti samostatného rozhodování.

Odborná praxe je součástí vzdělávacího programu VOŠ ekonomické ve 2. a 3. ročníku; plánovaná dvoutýdenní zahraniční stáž vychází z učebního plánu a má prohloubit komunikativní a odborné dovednosti studentů ve studovaných oborech, uskuteční se v únoru/březnu 2016. Všichni účastníci obdrží certifikát Europass Mobility a potvrzení o účasti od partnerské organizace. Studentům bude zahraniční stáž započtena v rámci jejich povinné praxe 3. ročníku.

Žáci 3. ročníku Obchodní akademie mají ve 3. ročníku zařazen integrovaný ekonomický předmět jako syntézu dosavadních znalostí a dovedností z oblasti ekonomiky, ICT a účetnictví, který ve 4. ročníku pokračuje praxí (forma cvičné firmy řešící vedení účetnictví firmy). Zahraniční stáž umožní žákům 3. ročníku získat praktické odborné zkušenosti a pracovní návyky v cizojazyčném prostředí a umožní porovnat teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi. Dvoutýdenní stáž proběhne v kanceláři ADC College a v jejich dalších partnerských firmách v Londýně v květnu 2016, její hlavní náplní budou administrativní práce. Všichni účastníci obdrží certifikát Europass Mobility a ADC College všem vystaví účastnický certifikát.

V obou cyklech budeme využívat evropského systému ECVET pro zvýšení kvality mobilit v odborném vzdělávání.


Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.