Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor
Obchodní akademie a VOŠ ekonomická,
Tábor, Jiráskova 1615

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 55

Ředitelské volno

Datum: 21. 10. 2021

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a na základě doporučení zřizovatele školy vyhlásil ředitel školy na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno.

#

Island

Datum: 8. 10. 2021

Jsme už 7. dnem v Reykjavíku s OA a VOŠE Tábor v rámci projektu Erasmus+. Díky takovéhle skvělé příležitosti jsme se toho dozvěděli spoustu od historie města až po způsob života studentů školy Verzlunarskóli Íslands.

Zahájení školního roku

Datum: 30. 8. 2021

Vyučování ve školním roce 2021/2022 bude zahájeno dne 1. 9. 2021 v 7:50 hod. testováním (COVID-19). Poté žáci v kmenových učebnách obdrží všechny potřebné informace od svých třídních učitelů. Rozdělení žáků prvních ročníků do tříd bude vyvěšeno v přízemí školy.

Hygienická opatření od 1. 9. 2021

Datum: 30. 8. 2021

Hygienická opatření najdete v přiloženém souboru této zprávy.

Úřední hodiny v době prázdnin

Datum: 30. 6. 2021

Každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Aktualizované výsledky přijímacího řízení ke 4. 6. 2021

Datum: 4. 6. 2021

V příloze této zprávy najdete aktualizované výsledky přijímacího řízení na obor EKONOMICKÉ LYCEUM i OBCHODNÍ AKADEMIE.

Aktualizované výsledky přijímacího řízení k 27. 5. 2021

Datum: 27. 5. 2021

V příloze této zprávy najdete aktualizované výsledky přijímacího řízení na obor EKONOMICKÉ LYCEUM i OBCHODNÍ AKADEMIE.

Informace pro přijaté uchazeče

Datum: 20. 5. 2021

Prosíme všechny přijaté uchazeče, aby v případě zájmu přinesli společně se zápisovým lístkem a návratkou výběru cizího jazyka i přihlášku do programu Start, viz přiložený soubor.

Otevírací doba podatelny

Datum: 20. 5. 2021

Pondělí až čtvrtek: 8:00 – 15:00 hod.
Pátek: 8:00 – 14:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení na OA 2021

Datum: 19. 5. 2021

Oficiální výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete v přiložených souborech.

Přijímací zkoušky – náhradní termín, zpětvzetí zápisového lístku

Datum: 11. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Informace k přijímacím zkouškám

Datum: 21. 4. 2021

Přijímací zkoušky na Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou, Tábor, Jiráskova 1615, proběhnou formou školní přijímací zkoušky.

Pozvánky k přijímací zkoušce

Datum: 31. 3. 2021

Informační dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.

Přijímací řízení – posun termínů školní přijímací zkoušky

Datum: 10. 3. 2021

První termín školní přijímací zkoušky na naši školu je posunutý na 10. května 2021, druhý termín se bude konat 11. května 2021.

Přijímací řízení – doplnění informace ohledně termínů

Datum: 23. 2. 2021

Z důvodu nařízení MŠMT ČR každý uchazeč o studium přihlášený na naši školu bude konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. První termín se koná 19. 4. 2021, druhý termín se koná 20. 4. 2021. Při vyhodnocování přijímacího řízení bude použit výsledek s větším bodovým ziskem.

Přihlášky ke studiu

Datum: 3. 2. 2021

Přihlášky ke studiu přijímáme osobně každý všední den od 8:00 hod. do 12:00 hod. Samozřejmě ji můžete poslat i poštou.

Kritéria přijímacího řízení

Datum: 25. 1. 2021

Podmínkou přijetí na naši školu je vykonání školní přijímací zkoušky. Bližší informace najdete V KRITÉRIÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

#

Účastníme se Burzy škol online

Datum: 8. 1. 2021

Letošní Burza škol bude probíhat online. Připojte se a získáte informace o možnosti studia na naší škole.

Informace o výuce

Datum: 8. 1. 2021

Na základě usnesení vlády pokračuje distanční výuka do 26. 2. 2021.

#

Vánoční prázdniny

Datum: 18. 12. 2020

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. V těchto dnech neprobíhá výuka. Výuka bude zahájena dne 4. 1. 2021. Forma výuky pro jednotlivé třídy bude ještě upřesněna.

Prohlídka školy

Datum: 9. 12. 2020

V současné situaci zatím není možné uspořádat klasický Den otevřených dveří, proto bychom chtěli nabídnout možnost individuální prohlídky školy. Kdo má zájem o prohlídku vnitřních prostor školy a případnou konzultaci studia na naší škole, může zavolat na telefonní číslo 381 254 401 a domluvit si konkrétní čas návštěvy.

#

Burza škol – online

Datum: 1. 12. 2020

Dne 8. 12. 2020 se naše škola účastní Burzy škol online. Přihlaste se online a můžete si popovídat o možnosti studia na naší škole.

Inspirace od učitelů evropských škol

Datum: 19. 11. 2020

Mezinárodní online konference pro eTwinningové školy
Ve dnech 12. – 14. listopadu 2020 proběhla online konference, které se za naši školu zúčastnily zástupkyně ředitele školy Mgr. Jitka Nosková a učitelka angličtiny Mgr. Alena Jandlová, která působí jako ambasadorka programu eTwinning, kterého se naše škola dlouhodobě účastní a získala několik Národních cen eTwinning.

COVID 19 – nábor dobrovolníků v Jihočeském kraji

Datum: 15. 10. 2020

V souboru přiloženém k této zprávě najdete dopis od vedení Jihočeského kraje s prosbou o pomoc z řad dobrovolníků. Pokud byste měli o tuto pomoc zájem, postupujte dle instrukcí v dopise.

Výuka od 14. 10. 2020

Datum: 13. 10. 2020

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od středy 14. 10. 2020 výuka všech předmětů bude uskutečňovat pouze distanční formou, tedy od 14. 10. 2020 se ruší plánovaná prezenční praktická výuka.

Stravování ve školní jídelně

Datum: 13. 10. 2020

Všichni studenti i učitelé mají v době distanční výuky automaticky stravu odhlášenou. Případní zájemci o stravování z řad žáků i učitelů si ji mohou přihlásit. Při povinné distanční výuce se mohou žáci i učitelé ve školní jídelně běžně stravovat.

Výdej obědů: 11:00 - 12:30 hod.

Distanční výuka od 12. 10. 2020

Datum: 11. 10. 2020

Od 12. 10. 2020 přechází škola na distanční výuku, prezenčně bude probíhat pouze praktická výuka ve 4. ročnících. Konkrétní rozpis praktické výuky obdrželi žáci 4. ročníků přes školní informační systém Edookit.

Komunikace učitelů se žáky všech ročníků bude probíhat přes systém Edookit. Úkoly budou zadávány vždy na celý týden (dle kalendářního čísla týdne).

Pokud se žák ze zdravotních (případně jiných) důvodů nemůže distanční výuky účastnit, omluví ho zákonný zástupce (zletilý žák se omluví sám) přes Edookit.

Od 5. 10. 2020 probíhá na naší škole běžná prezenční výuka

Datum: 2. 10. 2020

Jihočeský kraj by označen podle platného semaforu jako zelený, proto v souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR dochází k omezení provozu školy pouze ve smyslu omezení sportovních činností ve škole.

Ředitelské volno

Datum: 23. 9. 2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví ČR, Bezpečnostní rady Jihočeského kraje, Krajské hygienické stanice České Budějovice a radního pro školství Jihočeského kraje Mgr. Zděňka Dvořáka vyhlašuji pro všechny žáky na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno.

Marek Novotný, ředitel školy

Zpřísnění hygienických opatření od 10. 9. 2020

Datum: 9. 9. 2020

Z důvodu nařízení ministra zdravotnictví je od čtvrtka 10. 9. 2020 vstup do školy povolen pouze s rouškou. Roušku lze sundat pouze ve třídě při výuce.
Do jídelny VOŠ a SZeŠ Tábor strávníci vcházejí s nasazenou rouškou, sejmout si ji mohou až u stolu, po jídle opět roušku nasadí a odnesou tác.
Při vstupu do budovy školy i jídelny je třeba použít dezinfekci na ruce.

Zobrazeno 1-30 ze 55