Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor
Obchodní akademie a VOŠ ekonomická,
Tábor, Jiráskova 1615

Aktuality

Ředitelské volno

Datum: 23. 9. 2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví ČR, Bezpečnostní rady Jihočeského kraje, Krajské hygienické stanice České Budějovice a radního pro školství Jihočeského kraje Mgr. Zděňka Dvořáka vyhlašuji pro všechny žáky na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno.

Marek Novotný, ředitel školy

Zpřísnění hygienických opatření od 10. 9. 2020

Datum: 9. 9. 2020

Z důvodu nařízení ministra zdravotnictví je od čtvrtka 10. 9. 2020 vstup do školy povolen pouze s rouškou. Roušku lze sundat pouze ve třídě při výuce.
Do jídelny VOŠ a SZeŠ Tábor strávníci vcházejí s nasazenou rouškou, sejmout si ji mohou až u stolu, po jídle opět roušku nasadí a odnesou tác.
Při vstupu do budovy školy i jídelny je třeba použít dezinfekci na ruce.

Informace pro všechny žáky

Datum: 31. 8. 2020

Výuka začíná prvního září v 7:50 hod. v budově školy běžným způsobem. Roušky v budově školy nejsou povinné. Veškeré další informace a pokyny se žáci dovědí od svých třídních učitelů ve škole. Kompletní hygienická opatření najdete v "Důležitých dokumentech".

Výsledky přijímacího řízení 2020 – 2. kolo OA

Datum: 10. 7. 2020

Oficiální výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor OBCHODNÍ AKADEMIE

Úřední hodiny o prázdninách

Datum: 30. 6. 2020

V době prázdnin od 1. 7. 2020 do 24. 8. 2020 jsou úřední hodiny každý všední den od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor: Obchodní akademie

Datum: 25. 6. 2020

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02)

Aktualizované výsledky 1. kola přijímacího řízení

Datum: 22. 6. 2020

Na základě podaných Žádostí o vydání nového rozhodnutí ředitel školy rozhodl o přijetí dalších uchazečů o studium pro školní rok 2020/2021.

Ukončení školního roku

Datum: 22. 6. 2020

Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020 v 7:50 hod. v kmenových třídách.

Výsledky přijímacího řízení na OA 2020

Datum: 10. 6. 2020

Oficiální výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení VOŠE

Datum: 5. 6. 2020

Z důvodu malého počtu přihlášek do prvního ročníku VOŠE nebude tento ročník ve školním roce 2020/2021 otevřen.

Organizace výuky od 8. 6. 2020

Datum: 29. 5. 2020

Dle pokynu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce roku 2019/2020“ ze dne 27. 5. 2020, viz níže, je možná přítomnost žáků nižších ročníků středních škol od 8. 6. 2020 za účelem konání konzultací a třídnických hodin ve školách.

Informace pro žáky konající dne 8. 6. 2020 přijímací zkoušky na Obchodní akademii

Datum: 29. 5. 2020

Dle nařízení MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/20“ ze dne 27. 5. 2020 je nutné, aby všichni žáci, kteří vstupují do školy, předložili „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Toto platí i pro žáky konající přijímací zkoušky dne 8. 6. 2020. Žádáme vás, abyste nezapomněli vyplněné a podepsané čestné prohlášení přinést.

Ochrana zdraví – přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria + čestné prohlášení

Datum: 22. 5. 2020

Více informací v příloze

Absolutorium – aktualizace termínu

Datum: 22. 5. 2020

Absolutorium studentů VOŠE se bude konat ve dnech 18. 6. – 19. 6. 2020.

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

Datum: 22. 5. 2020

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám

Termíny jednotné přijímací zkoušky, termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Datum: 7. 5. 2020

Dne 6. 5. 2020 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny:

Aktualizace termínů konání ústních zkoušek a praktické maturitní zkoušky

Datum: 7. 5. 2020

Více v příloze

Konzultace pro žáky končících ročníků

Datum: 7. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 povolena osobní přítomnost na vzdělávání u žáků, kteří si podali přihlášku k maturitní zkoušce a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy k maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná.

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20

Datum: 28. 4. 2020

Více v příloze

Důležité informace pro maturanty

Datum: 24. 4. 2020

Všechny důležité informace ohledně maturitní zkoušky lze nalézt na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Jsou zde uveřejněny testy a zadání z předchozích období, soubory vzorových úloh, aktuální ilustrační testy.

Důležité informace pro uchazeče konající přijímací zkoušky

Datum: 23. 4. 2020

V souvislosti s aktuální situací připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání souhrn pravidel a doporučení pro uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku.

Informace ke znovuotevření škol – maturitní zkoušky, přijímací zkoušky – aktualizace 15. 4. 2020

Datum: 16. 4. 2020

MŠMT vydalo dne 15. 4. 2020 harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství v souvislosti s koronavirem. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být harmonogram aktualizován nebo doplněn.

Absolutorium na VOŠ

Datum: 14. 4. 2020

Ohledně konání absolutoria na vyšších odborných školách zveřejnilo MŠMT tuto informaci:

Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky

Datum: 24. 3. 2020

Ohledně konání přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek v jarním termínu 2020 vydalo MŠMT dne 23. 3. 2020 tiskovou zprávu:

Úřední hodiny

Datum: 13. 3. 2020

V době uzavření školy z důvodu mimořádného opatření budou úřední hodiny od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Pozvánky k přijímacím zkouškám nyní nebudou rozesílány

Datum: 13. 3. 2020

Vzhledem ke vzniklé situaci a k tomu, že zatím není známo, jak budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy, tak pozvánky k přijímacím zkouškám zatím rozesílány nebudou.

Uzavření základních, středních a vyšších odborných škol

Datum: 10. 3. 2020

Dnes (v úterý 10. 3. 2020) premiér Andrej Babiš oznámil opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru.