Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Personalistika a vedení lidí


Management a marketing – digitální učební materiály

Personalistika a vedení lidí – sada 3


Název: Personalistika – úvod

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Základní definice a pojmy personalistiky, činnosti personálního útvaru
Typ souboru: ppt

Název: Cíle a organizace personální práce

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Cíle personální práce v hospodářské i sociální oblasti, jednotlivé činnosti personální práce
Typ souboru: ppt

Název: Plánování pracovníků

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Východiska a použití plánování pracovníků, profese pracovníků
Typ souboru: ppt

Název: Plánování pracovníků – pojmy a ukazatelé

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace:Ukazatelé a pojmy plánování pracovníků, evidenční počet pracovníků – fyzických i přepočtených
Typ souboru: ppt

Název: Plánování pracovníků – fondy pracovní doby

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Fondy pracovní doby – kalendářní, nominální a použitelný fond pracovní doby, řádná dovolená, neodpracovaná doba
Typ souboru: ppt

Název: Získávání pracovníků – kategorie pracovníků

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Kategorie pracovníků – dělníci, provozní a obsluhující pracovníci, THP; zdroje pracovních sil – vnitřní, vnější
Typ souboru: ppt

Název: Výběr pracovníků

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výběr pracovníků, podklady, písemnosti, provedení výběrového řízení – přijímací pohovor
Typ souboru: ppt

Název: Přijímání a rozmísťování pracovníků

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Činnosti při přijetí pracovníka, rozmísťování pracovníků, kritéria rozmísťování pracovníků
Typ souboru: ppt

Název: Hodnocení pracovníků – cíle a kritéria

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Cíle hodnocení pracovníků – získání informací, kariéra, kritéria hodnocení pracovníků
Typ souboru: ppt

Název: Hodnocení pracovníků – metody a zaměření

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Metody hodnocení pracovníků, zaměření na pracovní výsledky, zaměření na kvalitu práce, příčiny a řešení špatného hodnocení
Typ souboru: ppt

Název: Hodnocení pracovníků – systém a provádění

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Vytvoření systému hodnocení, typy hodnocení – formální a neformální, typy hodnocení z časového hlediska
Typ souboru: ppt

Název: Vedení spolupracovníků – úvod

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Manažerská funkce vedení spolupracovníků, efektivní vedení
Typ souboru: ppt

Název: Motivace pracovníků

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Motivace, pojmy motiv a stimul, teorie motivace
Typ souboru: ppt

Název: Teorie motivace – Abraham Maslow

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Teorie hierarchie potřeb A. Maslowa, fyziologické potřeby, p. bezpečí, sociální potřeby, p. uznání, p. seberealizace/td>
Typ souboru: ppt

Název: Teorie motivace – teorie tří kategorií potřeb, teorie XY

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Alderferova motivační teorie tří kategorie potřeb – ERG teorie, McGregorova teorie XY – předpoklady, chování manažera k podřízeným
Typ souboru: ppt

Název: Teorie motivace – dvoufaktorová teorie

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: F. Herzberg – dvoufaktorová motivační teorie, hygienické faktory (neuspokojovatelé), motivátory (uspokojovatelé)
Typ souboru: ppt

Název: Teorie motivace – McClellandova teorie potřeb

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Motivační teorie D. McClellanda, potřeba moci, potřeba oblíbenosti, potřeba úspěchu
Typ souboru: ppt

Název: Teorie motivace – přístup k různým povahovým typům

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Různé typy podřízených pracovníků amanažerský přístup k jednotlivým typům – rebelové, důvěřivci, soutěživci
Typ souboru: ppt

Název: Motivační techniky a nástroje

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Motivační techniky a nástroje – kladné, záporné, peněžní, nepeněžní
Typ souboru: ppt

Název: Styly řízení

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Členění a popis stylů řízení – autokratický, demokratický a liberální, Likertovy čtyři systémy managementu, manažerská mřížka
Typ souboru: ppt