Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Produkt a propagace


Management a marketing – digitální učební materiály

Produkt a propagace – sada 2


Název: Produkt a propagace – úvod

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Základní nástroje marketingu – 4 P, definice produktu, typy produktů
Typ souboru: ppt

Název: Klasifikace výrobků a služeb

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Rozdělení typů produktů a jejich vztah k marketingovým činnostem, služby a jejich vlastnosti ve vztahu k marketingu
Typ souboru: ppt

Název: Čtyři úrovně produktu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: 4 úrovně produktu – jádro, základní produkt, přídavek k produktu, potenciální produkt
Typ souboru: ppt

Název: Výrobkový mix

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Výklad pojmu výrobkový mix (výrobní sortiment) a výrobková řada
Typ souboru: ppt

Název: Vlastnosti produktu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Vlastnosti produktu – funkce produktu, design produktu či obalu, kvalita produktu
Typ souboru: ppt

Název: Životní cyklus produktu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Životní cyklus produktu, fáze ŽCP – zavádění, růst, zralost, útlum, marketingové strategie a činnosti v jednotlivých fázích
Typ souboru: ppt

Název: Čtyři strategie při zavádění výrobku na trh

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: 4 strategie při zavádění v souvislosti s propagací a cenou –rychlého a pomalého sbírání, rychlého a pomalého pronikání
Typ souboru: ppt

Název: Jiné tvary životního cyklu produktu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Křivky životního cyklu produktu pro módu, módní hit, růst-deprese-zralost, cyklus-recyklus, cyklus vlnovitý
Typ souboru: ppt

Název: Získání nových produktů akvizicí

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Získání nových produktů akvizicí – patent jiné firmy, licence, franšízing, joint venture
Typ souboru: ppt

Název: Obal produktu

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Obal produktu – jeho ochranná, propagační a informační funkce
Typ souboru: ppt

Název: Značka

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Značka, definice značky, test známosti značky, test oblíbenosti značky
Typ souboru: ppt

Název: Značka – funkce značky

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Funkce obchodní značky, vývoj značky
Typ souboru: ppt

Název: Hodnota značky

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Hodnota značky, cenový rozdíl značkového a neznačkového zboží
Typ souboru: ppt

Název: Dobré jméno značky, ochranná známka

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Značka – pravidla pro tvorbu dobrého jména, sponzor značky, typ značky, ochranná známka
Typ souboru: ppt

Název: Propagace - úvod

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Propagace – úvod, definice, nástroje propagace
Typ souboru: ppt

Název: Komunikace

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace:Komunikace v rámci propagace, hlavní sdělení reklamy, model AIDA
Typ souboru: ppt

Název: Pravidla propagace

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Pravidla propagace, racionální pohnutky, emocionální pohnutky – pozitivní, negativní, humor v propagaci
Typ souboru: ppt

Název: Nástroje propagace, reklama

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Stručná definice nástrojů propagace, reklama – funkce reklamy, média reklamy
Typ souboru: ppt

Název: Doporučení k sestavení účinné reklamy

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: VReklama, doporučení k sestavení účinné tiskové a televizní reklamy
Typ souboru: ppt

Název: Nástroje propagace

Autor: Ing. Iva Kučerová
Anotace: Podpora prodeje, public relations, osobní prodej, multi-level marketing
Typ souboru: ppt