Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Asie


Zeměpis – digitální učební materiály

Asie – sada 3


Název: Geografický přehled Asie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Úvod do geografie Asie, geografické rekordy Asie, slepá mapa Asie, přírodní podmínky Asie
Typ souboru: notebook

Název: Regiony Asie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Vymezení regionů Asie, zakreslování hranic regionů do slepé mapy Asie, přiřazování států k regionům Asie
Typ souboru: notebook

Název: Japonsko – základní údaje

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Ověření základních znalostí o Japonsku, geografické údaje Japonska, japonské ostrovy, japonské firmy a produkty
Typ souboru: notebook

Název: Japonsko – kviz

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Řešení kvizu o Japonsku (japonská kultura, pojmy, tradice), vyobrazení některých pojmů z kvizu
Typ souboru: notebook

Název: Čína – základní údaje

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Kviz o Číně (flashová animace), základní geografické údaje Číny, slepá mapa Číny, správní dělení Číny
Typ souboru: notebook

Název: Čína – otázky a odpovědi

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Čínská nej v těžbě a produkci, ekonomické regiony Číny, otázky k Číně, obrázky – čínská města a turistické zajímavosti
Typ souboru: notebook

Název: Severní a Jižní Korea

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Základní údaje o obou státech, mapa S. a J. Korey, přiřazování správných fakt k jednotlivým státům (flashová animace), testové otázky s výběrem odpovědí
Typ souboru: notebook

Název: Jihovýchodní Asie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Mapy a státy JV Asie, charakteristika států JV Asie, turistické zajímavosti, náboženství v regionu JV Asie, koloniální minulost regionu
Typ souboru: notebook

Název: Indonésie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Zajímavosti a nej Indonésie, mapy státu a největších ostrovů, hl. město Jakarta, kviz o Indonésii (flashová animace)
Typ souboru: notebook

Název: Jižní Asie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Vymezení a základní údaje o regionu, státy a slepá mapa jižní Asie, přiřazování charakteristik k jednotlivým státům regionu
Typ souboru: notebook

Název: Indie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Základní údaje o Indii, administrativní mapa Indie, koloniální minulost Indie, turistické zajímavosti, hospodářství Indie (otázky a úkoly)
Typ souboru: notebook

Název: Hinduismus

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Doplňovačka ke znalostem o hinduismu, základní pojmy hinduismu, cíle hinduismu
Typ souboru: notebook

Název: Jihozápadní Asie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Mapa, vymezení a státy regionu JZ Asie, přiřazování charakteristik vybraných států regionu, obrázky měst a arabských vůdců
Typ souboru: notebook

Název: Izrael

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Základní údaje o Izraeli, doplňovačka, obrázky a mapy Izraele, konflikt Izraele s Palestinou, správní členění Izraele, otázky k opakování
Typ souboru: notebook

Název: Judaismus

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Charakteristika judaismu, přiřazování názvů tradic/svátků a jejich vysvětlení, další pojmy (výběr z možností), obrázky, symboly
Typ souboru: notebook

Název: Státy Perského zálivu

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Přiřazování hlavních měst a státních zřízení států Perského zálivu, společné charakteristiky, ropné bohatsví, charakteristiky vybraných států, obrázky, doplňovačka
Typ souboru: notebook

Název: Islám

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Kvíz o islámu, základní údaje o islámu, tradiční oblečení, mapa rozšíření islámu ve světě, otázky a úkoly
Typ souboru: notebook

Název: Turecko

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Základní údaje o Turecku, kvíz o Turecku, mapa, obrázková část, otázky a úkoly
Typ souboru: notebook

Název: Střední Asie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Vymezení a historie regionu, mapy, přirazování států a jejich charakteristik, obrázková část, úkoly a otázky
Typ souboru: notebook

Název: Zakavkazsko

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Obrázky nejznámějších míst v ČR, procvičení formou tvoření dvojic a trojic
Typ souboru: notebook