Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Grammar & Syntax


Anglický jazyk – digitální učební materiály

Grammar & Syntax – sada 3


Název: Numbers

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní přehled tvoření, psaní a čtení anglických číslovek
Typ souboru: notebook

Název: Prepositions of time

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní přehled časových předložek a jejich použití
Typ souboru: notebook

Název: Prepositions of place

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní informace o používání předložek at/in/on; procvičení
Typ souboru: notebook

Název: Slovotvorba

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní informace o slovotvorbě; procvičení
Typ souboru: notebook

Název: Pasivum

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní informace o pasivu; procvičení
Typ souboru: notebook

Název: Podmínkové věty 2, 3

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní informace o podmínkových větách; procvičení
Typ souboru: notebook

Název: Počitatelnost

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní informace o počitatelnosti; procvičení
Typ souboru: notebook

Název: Členy u geografických názvů

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní informace o členech s geografickými názvy; procvičení
Typ souboru: notebook

Název: Podstatná jména (Nouns–singular x plural)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření množného čísla podstatných jmen
Typ souboru: pptx

Název: Reálné podmínky (Zero and First Conditionals)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření reálných podmínek a vymezení rozdílů mezi nimi
Typ souboru: pptx

Název: Přítomnýčas prostý (Present Simple)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření přítomného času prostého, zásady a příklady jeho použití
Typ souboru: pptx

Název: Přítomný čas průběhový (Present Continuous)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření přítomného času průběhového, zásady a příklady jeho použití
Typ souboru: pptx

Název: Přítomné časy (Present Tenses)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Vymezení základních rozdílů v užití přítomného času prostého a přítomného času průběhového
Typ souboru: pptx

Název: Minulý čas prostý (Past Simple)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření minulého času prostého, zásady jeho použití
Typ souboru: pptx

Název: Minulý čas průběhový (Past Continuous)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření minulého času průběhového, zásady a příklady jeho použití
Typ souboru: pptx

Název: Minulé časy (Past Tenses)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Vymezení základních rozdílů v užití minulého času prostého a minulého času průběhového
Typ souboru: pptx

Název: Předpřítomný čas prostý (Present Perfect)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření předpřítomného času prostého, zásady jeho použití
Typ souboru: pptx

Název: Předpřítomný čas prostý x minulý prostý (Present Perfect x Past Simple)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Vymezení základních rozdílů v užití přítomného času prostého a minulého prostého
Typ souboru: pptx

Název: Budoucí časy (Future tenses)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Základní pravidla pro tvoření budoucích časů, vymezení základních rozdílů v jejich užití
Typ souboru: pptx

Název: Slovesná vazby (Verb + to-infinitive or –ing form)

Autor: Mgr. Radka Volfová
Anotace: Vymezení pojmu slovesná vazba, přehledy sloves tvořících odlišné slovesné vazby
Typ souboru: pptx