Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Tábor (Česká republika) – projektové setkání

17. 1. 2011 – 21. 1. 2011

V letošním roce naše jazyková skupina 2A/L dostala při hodině anglického jazyka nabídku, účastnit se projektu Comenius/eTwinning. Znělo to zajímavě, a tak jsme jednohlasně řekli, že chceme na projektu spolupracovat. Postupem času jsme se někteří dozvěděli jména studentů, o které jsme se v průběhu týdne starali. Setkání v Táboře se konalo od 17. do 21. ledna 2011 a jeho tématem byl FAIR TRADE, spravedlivé obchodování.

Bylo pondělí 17. ledna kolem půl sedmé večer a ti z nás, co u sebe někoho ubytovávali, se sešli na vlakovém nádraží v Táboře. Okolo sedmé hodiny přijel vlak z Prahy a z něj vystoupili studenti z Německa, Lucemburska a Španělska, o několik minut později přijel vlak z Rakouska. Přivítali jsme se a každý se odebral se svými novými kamarády domů.

První den společně ve škole se konalo zahájení projektu. Kolem 9 hodiny jsme vyrazili po skupinkách do centra Tábora, kde jsme měli najít předem určená místa a cestou udělat fotky, na prvním místě s jednou zajímavou. Kolem jedné hodiny jsme se vrátili zpět do školy a z pořízených fotek vytvořili photostory, které bylo současně s crazy fotkou dáno do soutěže. Nejlepší crazy foto bylo oceněno. Po skončení celého dne jsme měli volný program.

Ve středu jsme se sešli v menších třídách a zpestřit dopoledne nám přišly dvě lektorky z humanitární organizace ADRA, které nám připravily hru, kdy se vystřihovaly tvary z papíru a vyměňovali se za peníze. Účelem hry bylo pochopit nerovné obchodování ve světě. Poté jsme měli asi dvě hodiny na připravení reklamy na výrobek FAIR TRADE na další den. Odpoledne kolem půl jedné jsme se odebrali na autobusové nádraží a jeli na exkurzi do Budvaru v Českých Budějovicích. Zde byla připravena prohlídka od varen s pivem, zpracování piva, ochutnávek až po stáčírnu. Výklad průvodkyně byl celý v anglickém jazyce. Poté jsme měli možnost si prohlédnout expozici o historii českého piva, které byla zakončena 3D humorným filmem. Po skončení exkurze v pivovaru nás autobusy odvezly k nákupnímu centru, kde jsme měli dvě hodiny rozchod. Po skončení jsme odjeli zpět do Tábora a odebrali se domů.

Následující den jsme do školy vyrazili až na 9 hodinu. Ve velké učebně jsme se dívali na prezentace z každé země o FAIR TRADE obchodování, každá země zpracovala a vyhodnotila anketu o tom, jak je fair trade známý v jednotlivých zemích. Následně jsme po skupinách předvedli naše reklamy. Odpoledne jsme měli volný program. Večer jsme se ve velké většině sešli na bowlingu v Táboře.

Pátek ráno byl ve znamení odjezdu všech studentů z projektových zemí. Všichni odjížděli v 8 hodin vlakem do Prahy. Rozloučili jsme se a budeme se těšit na další návštěvu tentokrát v Hamburku (Německo), Bolungarviku (Island) a Lucemburku (Lucembursko).

Kamila Široká 2.A

Datum vložení: 21. 1. 2011 9:35
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2020 10:14
Autor: Správce Webu