Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Závěrečná zpráva

k výměnnému pobytu žáků od 27. 3. do 1. 4. 2017
Návštěva německých žáků v Táboře

 1. V pondělí v pozdních odpoledních hodinách přijela skupina 14 žáků a 2 pedagogů ze Staatliche Wirtschaftsschule Landshut na již třetí setkání. Letošního výměnného pobytu se účastnilo 15 žáků obchodní akademie a 2 učitelky německého jazyka. Čeští žáci si odvezli své německé výměnné žáky do svých domovů a němečtí učitelé se ubytovali v Penzionu Dáša v centru Tábora. Večer se sešli při společné večeři všichni učitelé německého jazyka OA a VOŠE Tábor se svými německými kolegy.
 2. V úterý dopoledne se konala exkurze do podniku Madeta, a.s., který vyrábí mléčné výrobky. Prohlédli jsme si výrobu sýrů a másla a seznámili se s technologií výroby. Po obědě ve školní stravovně jsme navštívili historické centrum města a odpoledne uzavřeli prohlídkou expozice Táborský poklad.
 3. Ve středu byla naplánována exkurze do Prahy spolu s komentovanou prohlídkou Židovského města a jeho památek. Prohlédli jsme si synagogy, Starý židovský hřbitov a radnici. Seznámili jsme se se zvyky. Výlet jsme završili prohlídkou historického centra Prahy.
 4. Ve čtvrtek se účastnili všichni žáci výměnného pobytu společné výuky, po společném obědě ve školní stravovně jsme šli pěšky ke sportovnímu areálu, kde nás čekaly dvě hodiny lasergame.
 5. V pátek odjeli všichni účastníci do Českých Budějovic na komentovanou prohlídku do světoznámého podniku Budvar. Všichni zde ochutnali budějovické pivo. Poté následovala prohlídka centra Budějovic. Večer se opět sešli všichni vyučující německého jazyka k závěrečnému zhodnocení pobytu a naplánování další výměny. Zároveň jsme se při večeři rozloučili a předali dárky.
 6. V sobotu v dopoledních hodinách jsme se sešli na vlakovém nádraží a rozloučili se se všemi žáky a pedagogy a popřáli jim šťastnou cestu domů.
 7. Obě dvě školy si přejí pokračování studentských výměn, při kterých žáci navazují přátelství a rozvíjejí komunikační schopnosti. Zároveň při vzájemných návštěvách poznávají kulturu a rodinný život dané země. Vztahy mezi pedagogy se každou návštěvou prohlubují. Velmi zajímavé jsou i exkurze a výlety, které vedou k lepšímu poznání reálií. Žáci se také učí vzájemné toleranci a multikulturnosti.
 8. Vycházíme z toho, že výměna se bude konat i v následujících letech. Účastníci každoročně seznamují budoucí zájemce se svými zážitky a poznatky, doporučují jim toto vzájemné setkání. V rámci třetí výměny pojedou čeští žáci se svými učitelkami od 9. 10. do 14. 10. 2017 do Landshutu. Zde dohodneme bližší náležitosti čtvrté výměny.
 9. O výměně jsme informovali v regionálním tisku, Táborské listy.
 10. Na webových stránkách školy jsou umístěny fotografie ze všech dosavadních setkání včetně letošního s průvodním slovem.
 11. Velké poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti, který se s námi podílel na finančních výdajích výměny studentů obou škol.
Datum vložení: 3. 4. 2017 19:09
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2020 15:47
Autor: Správce Webu