Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Lugoj (Rumunsko)

Setkání projektu ESCAPE – Lugoj (Rumunsko)
17. – 23. dubna 2016

Páté setkání projektu ESCAPE nás zavedlo do rumunského města Lugoj

V termínu od 17. do 23. dubna 2016 se 6 studentů ze třídy 2.L a 2.B v rámci projektu ESCAPE podívalo do Rumunska, konkrétně do města Lugoj. Zde se konalo 5. mezinárodní setkání studentů partnerských škol. To znamená Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko.

Odjezd ve 4:30 ráno způsobil, že vstávaní v den D nebylo příjemné a ani následná dvanáctihodinová cesta nebyla zrovna pohodlná. Tudíž, když jsme večer dorazili do Lugoje, byli jsme docela unavení. Naštěstí jsme neměli žádné náročné povinnosti a po zahájení setkání jsme se mohli věnovat odpočinku na hotelu v centru města a přípravě na náš první pracovní den.

Ten začal v pondělí ve škole nedaleko od hotelu, kam jsme hned po snídani dorazili. Po uvítacím proslovu jsme byli rozděleni do skupinek, ve kterých jsme následně mezi sebou soutěžili. Například v tom, která skupinka postaví z papíru nejdelší most, jenž bude schopen udržet kelímek s vodou. Po obědě ve školní jídelně nás čekalo setkání se starostou města, který k nám měl proslov, a také jsme zhlédli krátký film o Lugoji. Následně jsme vyrazili na prohlídku města s rumunskými studenty, která byla ukončena návštěvou místní univerzity a vyslechnutím národních prezentací zaměřených na srovnání domácích a zahraničních výrobků v jednotlivých projektových zemích.

Druhý den byl na programu celodenní výlet k Dunaji a plavba lodí po řece. Po dlouhé cestě jsme bohužel zjistili, že plavba lodí se konat nebude, neboť loď není schopná plavby. Takže i přes to, že jsme cestou viděli velký obličej vytesaný do skály a vodní elektrárnu, mezi námi zavládlo zklamání.

Následující den už vyšel lépe, začal návštěvou firmy Honeywell Life Safety Romania, která se specializuje na výrobu alarmů. Další na programu byla návštěva firmy Mondial Lugoj, kde jsme pro změnu viděli výrobu toalet. Odpolední program začal výukou s učiteli projektových zemí, kteří měli připravené hodiny o různých tématech týkajících se zemědělství a potravinářství podunajského regionu (včelařství, pěstování vinné révy, těžba soli, fair Trade). Den byl zakončen skvělou talentovou show v místním divadle. K vidění byly tance, zpěv, hra na klavír i hudební skupina.

Čtvrtý den jsme započali jako vždy výbornou snídaní a dopoledne jsme se společně se studenty z ostatních zemí věnovali přípravě naší závěrečné prezentace, kterou jsme představili v pátek. Krátce před obědem jsme poté vyrazili do hlavního města oblasti Timis, jímž je Temešvár. Město je to nádherné a po dvouhodinové prohlídce historického centra s průvodcem jsme se všichni přesunuli do obrovského obchodního domu, kde jsme strávili odpoledne a k večeru jsme se vrátili zpět do Lugoje.

V pátek už jsme věnovali našim prezentacím, kdy každá skupina měla za úkol zhodnotit jeden z předchozích dnů. Ráno jsme vše nachystali a následně těsně před obědem každá skupina představila svou práci. Poté následovala poslední soutěž programu: každá země měla vytvořit plakát s místním produktem tak, aby si ho koupilo co nejvíce lidí v cizí zemi, která nám byla přidělena. Den jsme jako každý jiný zakončili ve večerním městě, kde jsme se pravidelně setkávali s ostatními studenty.

Následující den bylo projektové setkání ukončeno a po slavnostním předávání certifikátů jsme vyrazili směr Česká republika a přibližně okolo 19:00 jsme přijeli zpět do Tábora. Setkání nám umožnilo seznámit se osobně s lidmi z jiných zemí a kultur a také nás vedlo ke kreativnímu myšlení a komunikaci v anglickém jazyce.

Antonín Spálenka, 2.L

Datum vložení: 23. 4. 2016 21:18
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2020 21:22
Autor: Správce Webu