Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Funkce


Matematika – digitální učební materiály

Funkce – sada 3


Název: Vlastnosti funkcí - D(f), H(f), monotónie, parita

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Základní vlastnosti funkcí, definiční obor, obor funkčních hodnot, monotónie, parita
Typ souboru: ppt

Název: Vlastnosti funkcí (definiční obor)

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Základní vlastnost funkcí, určení definičního oboru z předpisu funkce
Typ souboru: ppt

Název: Vlastnosti funkcí – funkce konstantní, linární a lin. lomená

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Funkce konstantní, lineární a lineár. lomená, graf, předpis, hodnota funkce v bodě
Typ souboru: ppt

Název: Kvadratická funkce

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Kvadratická funkce, předpis, graf, vlastnosti
Typ souboru: ppt

Název: Kvadratická funkce – posun grafu po ose y

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Kvadratická funkce, posun jejího grafu po ose y, vlastnosti
Typ souboru: ppt

Název: Mocninné funkce s přirozeným exponentem

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Mocninné funkce, předpis, graf, vlastnosti
Typ souboru: ppt

Název: Mocninné funkce s celým záporným exponentem

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Lineární lomená funkce, mocninné funkce, předpis, graf, vlastnosti
Typ souboru: ppt

Název: Exponenciální funkce

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Exponenciální funkce, předpis, graf
Typ souboru: ppt

Název: Graf exponenciální funkce

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Graf exponenciální funkce s posunutým počátkem
Typ souboru: ppt

Název: Graf exponenciální funkce s absolutní hodnotou

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Graf exponenciální funkce s posunutým počátkem a absolutní hodnotou
Typ souboru: ppt

Název: Vlastnosti exponenciálních funkcí

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Vlastnosti exponenciálních funkcí – funkční hodnoty a vlastnosti exponentů (příprava pro výklad exponenciálních nerovnic)
Typ souboru: ppt

Název: Logaritmická funkce

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace:Logaritmická funkce – předpis, graf
Typ souboru: ppt

Název: Graf logaritmické funkce

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Graf logaritmické funkce s posunutým počátkem
Typ souboru: ppt

Název: Graf logaritmické funkce s absolutní hodnotou

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Graf logaritmické funkce s posunutým počátkem a absolutní hodnotou
Typ souboru: ppt

Název: Definiční obor logaritmické funkce

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Logaritmická funkce – určení definičního oboru
Typ souboru: ppt

Název: Vlastnosti logaritmické funkce

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Logaritmická funkce, funkční hodnota v bodě, vlastnosti argumentů (podklad pro výuku logaritmických rovnic)
Typ souboru: ppt

Název: Goniometrická funkce – sinus

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Goniometrická funkce sinus – předpis, graf, vlastnosti
Typ souboru: pptx

Název: Goniometrická funkce – kosinus

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Goniometrická funkce kosinus – předpis, graf, vlastnosti
Typ souboru: pptx

Název: Goniometrická funkce – tangens

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Goniometrická funkce tangens – předpis, graf, vlastnosti
Typ souboru: pptx

Název: Goniometrická funkce – kotangens

Autor: Mgr. Jana Studničková
Anotace: Goniometrická funkce kotangens – předpis, graf, vlastnosti
Typ souboru: pptx