Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor
Obchodní akademie a VOŠ ekonomická,
Tábor, Jiráskova 1615

Informace ke znovuotevření škol – maturitní zkoušky, přijímací zkoušky – aktualizace 15. 4. 2020

MŠMT vydalo dne 15. 4. 2020 harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství v souvislosti s koronavirem. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být harmonogram aktualizován nebo doplněn.

Celé znění tiskové zprávy: http://www.msmt.cz

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy.

V červnu se budou realizovat maturitní zkoušky a absolutoria.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také v červnu s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro ostatní žáky střední školy.

V červnu se také předpokládá uskutečnění jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky se nemění.

Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou (na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první). Výsledky jednotné přijímací zkoušky budou zpřístupněny i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

Každá škola zveřejní do 8 dnů od konání přijímacích zkoušek výsledné pořadí uchazečů dle původních kritérií.

Zápisový lístek musí být odevzdán ve lhůtě 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

Přílohy

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

JPZ_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 411,44 kB
Datum vložení: 16. 4. 2020 9:25
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2020 9:26
Autor: Správce Webu