Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

On-line setkání žáků třídy 3.B se žáky německé školy v Landshutu

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 se uskutečnilo setkání žáků Obchodní akademie Tábor a „Staatliche Wirtschaftsschule Landshut“.

Setkání trvalo hodinu a půl přes aplikaci MS Teams. Setkání zorganizoval pan Achim Reinhart, pomáhala mu paní Zuzana Veselá. Ze strany Němců se účastnilo setkání 16 žáků, ze strany Čechů 14 žáků.

Nejprve se všichni sešli, aby se seznámili a představili se. Za německou skupinu hovořil pan Achim Reinhart a sice česky. Představil školu, žáky a paní Renate Harrerr, která byla též přítomna. Pak přišli na řadu Češi, promluvila paní Veselá a skupinu českých žáků představila žákyně N. Bálková. Setkání se zúčastnila za pedagogy i paní Marcela Cetlovská.
Pan Reinhart vytvořil pro každou dvojici Němec-Čech místnost, ve které pak spolu dvojice či trojice konverzovaly na téma Hobbys, Familie, Zukunftspläne aj. Na závěr se zase sešli všichni v hlavní místnosti a zkoušeli jazykolamy v němčině i češtině.
Všichni žáci se shodli na tom, že setkání pro ně bylo přínosné, proto se učitelé na závěr dohodli, že podobné setkání s touto skupinou žáků uskuteční v září.
Na další hodině němčiny se setkání hodnotilo ze strany našich žáků, všichni byli spokojeni, konverzace jim nečinila větších potíží, dokonce padly návrhy na zajímavá témata zářijové schůzky.
Barbora Černá ze 3.B hodnotila akci takto:
„Setkání se mi vcelku líbilo. Nejprve jsme se všichni sešli v jedné online místnosti, kde jsme představili naše školy a učili se navzájem jazykolamy, což bylo super. Později jsme se rozdělili do menších skupinek a byla možnost si více popovídat. Někteří studenti bohužel mluvili moc rychle, takže jsem občas moc nerozuměla, ale jiní nám vše zase rádi zopakovali a měli s námi trpělivost. Myslím si, že příští setkání už bude lepší, protože se už budeme navzájem více znát. Do příštího setkání bych také zkusila žáky naučit pár českých vět, kterým by rozuměli, aby se trochu vžili do naší situace a zkusili si, že cizím jazykem se nedá mluvit tak rychle a plynule jako tím vlastním.“

Datum vložení: 25. 6. 2021 13:15
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2021 13:43
Autor: Správce Webu