Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Řízená konverzace


Německý jazyk – digitální učební materiály

Řízená konverzace – sada 3


Název: Schule

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy předmětů v něm. jazyce, doplňovačka na školní potřeby, synonymní výrazy, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Reisen, Ferien, Urlaub

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy dopravních prostředků – osmisměrka, možnosti ubytování – skládání slov, aktivity o dovolené, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Vorstellung

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Základní otázky a fráze při představování, pozdravy v něm. jazyce, slovesa na téma "Co děláš / neděláš rád?"
Typ souboru: notebook

Název: Essen und Trinken

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy potravin a nápojů v něm. jazyce, nadřazené pojmy, aktivita k rozřazování a tvorbě názvů jídel a pití, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Computer

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy součástí počítače – doplňovačka, činnosti na počítači – doplňování sloves, další slovesa k tématu, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Alltag

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Slovesa popisující průběh dne / všední den, přístroje v domácnosti – doplňovačka, domácí práce – přiřazování činností, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Wohnen

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy místností v domě a činnosti s nimi spojené, nábytek a bytové doplňky – osmisměrka, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Familie

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy členů rodiny v něm. jazyce, vztahy mezi příbuznými, rodinný stav, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Sport

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Druhy sportů a sportovní pojmy – logické dvojice, letní a zimní sporty, obrázky se sportovní tematikou, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Kleidung

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy základních barev, názvy oblečení – osmisměrka, nadřazené pojmy a doplňování slov, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Gesundheit

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Části lidského těla (obrázek a doplňování), přiřazování sloves, slovní zásoba k tématu zdraví, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Umwelt

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Základní pojmy k životnímu prostředí, rady k zachování život. prostředí – výběr možností, tvorba složenin k tématu, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Feste und Bräuche

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Svátky a jejich symboly, sl. zásoba k Vánocům – osmisměrka, svátky a slovesa – přiřazování, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Berufe

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy povolání, činnosti typické pro určitá povolání, vyřazování nevhodných pojmů, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Medien (Informationsquellen)

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Druhy médií a nadřazené pojmy, internet a základní pojmy s ním spjaté, rubriky v novinách – doplňovačka, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Dienstleistungen

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy specializovaných obchodů, podniky poskytující služby – osmisměrka, doplňování vhodných služeb k požadavkům, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Einkaufen

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Nadřazené pojmy – přiřazování, názvy obchodů a zboží v nich prodávaného, názvy a druhy obalů doplňování, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Freizeit

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Aktivity ve volném čase – vhodná slovesa, pasivní a aktivní činnosti, vyřazování nevhodných pojmů, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Kultur – allgemein

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Nadřazené pojmy a slovní zásoba z oblasti kultury, činnosti umělce – slovesa, televizní pořady, otázky k tématu
Typ souboru: notebook

Název: Kultur – Musik, Kino

Autor: Mgr. Rostislav Radimecký
Anotace: Názvy hudebních nástrojů – doplňovačka, svět filmu a kina – pojmy, otázky k tématu
Typ souboru: notebook