Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Literatura starověku a středověku


Český jazyk a literatura – digitální učební materiály

Literatura starověku a středověku – sada 3


Název: Písemnictví starověku Mezopotámie

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Nejstarší lit. památky, Mezopotámie, Epos o Gilgamešovi, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt

Název: Písemnictví starověku Egypt

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Egypt, Achnatonův hymnus na Slunce, Indie, Čína, otázky s úkoly
Typ souboru: ppt

Název: Hebrejská literatura Starý zákon

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Starý zákon, Kniha Mojžíšova první, otázky s rozborem
Typ souboru: ppt

Název: Řecká literatura archaické období

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Antická literatura, Řecko, Antika, Archaické období, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt

Název: Řecká literatura attické období

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Attické období, Aischylos, Sofokles, Euripides, doplnění hesel
Typ souboru: ppt

Název: Řecká literatura helénistické období

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Helénistické období, žánry, Menandros, idyly, doplnění tvrzení
Typ souboru: ppt

Název: Římská literatura archaické období

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Archaické období, komedie, Plautus, rozbor textu
Typ souboru: ppt

Název: Římská literatura období klasické

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Klasické období, Cicero, Vergilius Maro, Ovidius Naso, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt

Název: Charakter středověké literatury

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Středověká literatura, středověk, umění a kultura, architektura otázky, úkoly
Typ souboru: ppt

Název: Znaky a žánry středověké literatury

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Znaky středověké literatury, literární žánry, úkoly, pojmy
Typ souboru: ppt

Název: Staroslověnské písemnictví

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Staroslověnské písemnictví, Proglas, hlaholice, cyrilice, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt

Název: Cyril a Metoděj

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Cyril a Metoděj, Velkomoravská říše, Život Metodějův, otázky, pojmy
Typ souboru: ppt

Název: Latinsky psaná literatura

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Latinsky psaná literatura, latina, Sázavský klášter, legendy, doplnění hesel
Typ souboru: ppt

Název: Kosmas

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Kosmas, Kronika česká, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt

Název: Počátky česky psané literatury

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Počátky česky psané literatury, bohemika, glosy, 1. česká věta, otázky k pojmům
Typ souboru: ppt

Název: Nejstarší písně

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Nejstarší píseň, Hospodine, pomiluj ny, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt

Název: Píseň sv. Václave

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Píseň sv. Václave, rozbor textu
Typ souboru: ppt

Název: Křesťanská bible – Nový zákon

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Nový zákon, čtyři evangelia, Evangelium sv. Lukáše, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt

Název: Středověká evropská literatura

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Středověká evropská literatura, hrdinská epika, eposy, byliny, otázky a úkoly
Typ souboru: ppt

Název: Hrdinská epika – Píseň o Rolandovi

Autor: Svatava Heroutová
Anotace: Hrdinská epika – Francie, Píseň o Rolandovi, rozbor ukázky
Typ souboru: ppt