Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Projekt „I have a DREAM“

„I have a DREAM“ je projekt programu eTwinning, ve kterém pracují studenti evropských středních škol (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Turecko, Polsko, Řecko, Rakousko, Chorvatsko a Česko) ve školním roce 2021/22, komunikačním jazykem je angličtina.

Za českou školu se účastní studenti třídy 2.L2.

Cílem projektu je spolupráce studentů vedoucí k rozvoji online komunikace a ICT dovedností v mezinárodním prostředí. Jeho součástí je rozvoj pozitivního vztahu ke světu, k vlastnímu well-beingu a budoucnosti. DREAM v názvu představuje oblasti, na které se zaměřuje: D - návrh ideálního budoucího světa, R - respekt k minulosti, lidským a autorským právům; E - empatie vůči druhému člověku a naší planetě; A - akce podniknuté ke zvýšení povědomí o důležitých místních a globálních problémech; M - motivace probuzená prostřednictvím výzev organizovaných naším mezinárodním Dream Teamem. Projekt začal následující klíčovou otázkou: ‚Jak mohu snít svůj sen a ukázat, že jsem aktivní člověk, který jedná tak, aby se jeho sny staly skutečností?‘

Studenti se zapojili do spolupráce a interakce v mnoha úkolech při seznámení se s partnery projektu, během výměny školy nebo výběru loga projektu v úvodní části FIRST DREAMS. Kromě toho si vyzkoušeli zadání pro Code Week, konkrétně se seznámili s online simulátorem Micro:bit a naučili se základy programu Make Code.

V CHRISTMAS DREAMS se zaměřili na představení svých oblíbených míst za využití vlastních fotografií a následnou diskuzí s ostatními studenty. Posílání vánočních přání a otevírání online adventního kalendáře bylo pro všechny příjemnou povinností.

PAST DREAMS přinesly vyhledání informací o historii Československa 2. poloviny 20. století. Studenti se zaměřili na vyhledávání a analýzu relevantních informací, ze kterých vytvořili krátké příběhy. Součástí českého příběhu bylo představení naší školy s využitím dobových fotografií. Dále se seznámili příběhy ze zemí svých partnerů a vytvořili GIFy jako zpětnou vazbu. Mezinárodní týmová práce přinesla spoustu zábavy, sdílení rodinných příběhů a vytváření komiksů jako způsob vyjádření hlavních myšlenek každého příběhu.

V části FUTURE DREAMS pracovaly smíšené mezinárodní týmy společně na vytvoření budoucí školy snů a soustředily se na různé oblasti a vyučovací předměty.

Nyní, na konci projektu, mají studenti spolehlivé zkušenosti s online komunikací a spoluprací v mezinárodním prostředí. Všichni účastníci projekt zhodnotili a natočili krátké shrnující video.

Webové stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/187686/home

Shrnutí projektu na Google Sites: https://sites.google.com/view/dream2022/home

Online deník: https://wakelet.com/wake/DQTx8yfAxps66qdOyrV4U

Datum vložení: 23. 5. 2022 11:29
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2022 12:53
Autor: Správce Webu