Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Inspirace od učitelů evropských škol

Mezinárodní online konference pro eTwinningové školy
Ve dnech 12. – 14. listopadu 2020 proběhla online konference, které se za naši školu zúčastnily zástupkyně ředitele školy Mgr. Jitka Nosková a učitelka angličtiny Mgr. Alena Jandlová, která působí jako ambasadorka programu eTwinning, kterého se naše škola dlouhodobě účastní a získala několik Národních cen eTwinning.

Logo

Hlavním tématem konference bylo sdílené vedení, spolupráce učitelů a zapojení žáků a rodičů do života školy. Součástí programu bylo představení nového programu Erasmus pro období 2021 – 2027, účastníci měli možnost navázat kontakty s partnery z evropských škol, se kterými se budou společně účastnit vypsaných projektů. Úspěšné eTwinningové školy z celé Evropy představily způsob práce na svých projektech.

Naše škola plánuje pokračovat v projektech odborných stáží formou praxe žáků ve firmách v zahraničí.  Stáže v roce 2021 budou zaměřeny na získání nových odborných kompetencí a prohloubení dovedností, které žáci získali během studia na Obchodní akademii a VOŠE v Táboře. Místem konání praxí bude hlavní město Irska Dublin.

„Na online konferenci jsem vedla dva workshopy na téma spolupráce učitelů ve školách. Velice příjemně mě překvapilo aktivní zapojení účastníků do diskuze a sdílení dobré praxe z jejich škol. Díky moderování jsem získala neocenitelné zkušenosti pro další práci v eTwinningu“, řekla Mgr. Jandlová.

„Získala jsem mnoho inspirace ohledně možností zlepšení komunikace a spolupráce v učitelském týmu školy, nápadů na uskutečňování akcí, při kterých by žáci byli tvůrci aktivity, kterou lze naplnit cíle školního vzdělávacího programu“, uvedla Mgr. Nosková.

Datum vložení: 19. 11. 2020 10:20
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2020 11:10
Autor: Správce Webu