Obchodní akademie Tábor
Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

The Tiny Stories of the Universe

Tiny Stories je název eTwinningového projektu, na kterém pracovali studenti 1. L1 během školního roku 2016/17. Společně s 19 dalšími partnery psali digitální příběhy, ve kterých představili zajímavosti svých zemí, vytvořili Avatary, které seznámili s životem ve svých městech, hráli online kvízy Kahoot a závěrem se naučili tvořit multimediální příběhy o lidech, kteří jsou pro ostatní vzorem.

Projekt byl vytvořen pro středoškolské studenty a jeho hlavním cílem bylo vytváření multimediálních prezentací obsahující text, fotografie, audio, hudbu a video formou digitálního příběhu. Během jeho trvání se studenti naučili vyprávět digitální příběhy (zpracovávat text, obrázky, audio a video) a rozumět jim, komunikovat (ústně i písemně) a spolupracovat se studenty partnerských škol prostřednictvím Skype setkání, fóra na TwinSpace a dalších nástrojů, zejména online prezentací a dokumentů, naučili se pracovat s různým softwarem a aplikacemi pro zpracování zvuku, videa a fotografií, hodnotit práci ostatních skupin. Z Obchodní akademie a VOŠE Tábor se projektu zúčastnili studenti 1. L1, pro které tento projekt byl první zkušenost v mezinárodní online spolupráci škol.

Velmi úspěšnou a oblíbenou aktivitou byla setkání na Skypu, která byla možná ve velké míře, protože v projektu pracovalo aktivně 20 partnerů z různých částí Evropy a bylo proto možné najít vhodný časový úsek na komunikaci v reálném čase. Setkání mezi stejnými partnery se opakovala a partneři se tak více poznali a naučili se komunikovat pomocí videokonferenčního nástroje (a zpracovat shrnující videa).

Táborští studenti se během projektu naučili pracovat s mnoha online nástroji, vyhledávat a hodnotit informace, komunikovat se svými vrstevníky v různých částech Evropy a tyto nové dovednosti a znalosti budou moci využít v navazujících projektech.

Odkazy na projektové výstupy

Datum vložení: 31. 12. 2017 21:40
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2020 21:45
Autor: Správce Webu