Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, rodiče,
zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 19. 10. 2016 v době od 8:00 do 17:00 hodin.

Změna ceny obědů

Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor oznámila dopisem ze dne 24. 6. 2016, že z důvodu zvýšení finančního limitu na nákup potravin činí kalkulace od 1. 9. 2016 na 1 oběd pro studenty školy 30 Kč. Změna se projeví již v srpnové záloze.

Studenti z německého Landshutu opět bydleli týden u studentů táborské obchodky

„Tak co jste nervózní?“ Pokládám otázku jen tak do pléna. „Já tedy dost, už aby tady byli.“ A kdo vlastně? No přece němečtí studenti z bavorského města Landshut. Je pondělí 16:45 středoevropského času a my, patnáct studentů z táborské obchodní akademie, zapojeni už do druhého ročníků výměnného pobytu, čekáme na příjezd našich kamarádů. Pomyslnou chvilku před příjezdem vlaku využiji v našem článku na zmínění a poděkování dvěma němčinářkám z naší školy, které letošní i minulou výměnu zorganizovaly. Paní učitelky Marcela Bednářová a Zuzana Veselá samy bez jakékoliv pobídky evropským projektem nebo dotací oslovily německou hospodářskou školu z historického města Landshut.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz