Studenti z Tábora opět prožili týden v německých rodinách

Píše se den 10. 10. 2016 a my, studenti z táborské obchodní akademie, se setkáváme na nádraží v Táboře. Plní nervozity nastupujeme do vlaku, který nás odváží do bavorského Landshutu. Zde se koná druhá část naší studentské výměny (první část proběhla v dubnu u nás v Táboře).

Účetní derby 2016 – krajské kolo

Dne 18. 10. 2016 se na Obchodní akademii v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie.

Účetní derby – školní kolo

Dne 21. 9. 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dne 18. 11. 2016 z technických důvodů ředitelské volno.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz