Bylo nás dvacet

Ve dnech 30. 4. – 13. 5. 2017 se dvacet studentů školy zúčastnilo pracovní stáže v Londýně v rámci projektu Erasmus+. Na veškerou organizaci pobytu jsme dostali grant od EU cca 1 700 € na jednoho studenta. Tato cena zahrnovala cestu, pobyt, dopravu v Londýně, jídlo v rodinách a kapesné na obědy.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 10

Termín podání přihlášek: 20. června 2017 do 14:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 29. června 2017

Studenti z německého Landshutu

Je pondělí 27. března a my, 15 studentů z táborské obchodní akademie, zapojeni už do 3. ročníku výměnného pobytu se studenty Wirtschaftsschule Landshut v německém Bavorsku, čekáme na příjezd našich německých kamarádů. Vlak přijíždí, po přivítání si všichni odvážíme své německé přátele domů a tam dochází k prvnímu setkání s rodinou.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 5

Termín podání přihlášek: 22. května 2017 do 12:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 31. května 2017


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz