Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 10

Termín podání přihlášek: 20. června 2017 do 14:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 29. června 2017

Výsledky přijímacího řízení 2017 – 2. kolo OA

Oficiální výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Oficiální výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor:

OBCHODNÍ AKADEMIE

Upozorňujeme rodiče žáků přijatých do 1. ročníku, že dne 8. června 2017 od 16:00 hodin se koná informativní třídní schůzka.

Studenti z německého Landshutu

Je pondělí 27. března a my, 15 studentů z táborské obchodní akademie, zapojeni už do 3. ročníku výměnného pobytu se studenty Wirtschaftsschule Landshut v německém Bavorsku, čekáme na příjezd našich německých kamarádů. Vlak přijíždí, po přivítání si všichni odvážíme své německé přátele domů a tam dochází k prvnímu setkání s rodinou.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 5

Termín podání přihlášek: 22. května 2017 do 12:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 31. května 2017


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz