Soutěž v účetnictví MD – DAL

25. a 26. ledna letošního roku se konal ve Znojmě 11. ročník celostátní soutěže v účetnictví pro žáky středních škol MD – DAL, který tradičně pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Jde o největší soutěž v účetnictví v České republice.

ERASMUS+: KA1 2016 – 2017

Zahraniční praxe ve Velké Británii

2016-1-CZ01-KA102-022993

               

Projekt „Zahraniční praxe ve Velké Británii“ má za cíl zlepšení kvality odborné přípravy jeho účastníků, rozšíření spolupráce s partnerskými organizacemi a v neposlední řadě zvýšení dovedností v anglickém jazyce. Je připraven pro 20 žáků 3. ročníku Obchodní akademie, obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Finanční gramotnost – školní kolo

V prosinci 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo 8. ročníku celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“, která se koná pod záštitou náměstka ministryně MŠMT, ministra průmyslu a obchodu, guvernéra ČNB a místopředsedy Senátu PČR.

Přijímací řízení na OA

První kolo přijímacího řízení se koná ve dnech: 12. a 19. 4. 2017

Pro školní rok 2017/2018 bude přijato 60 žáků do 2 tříd prvního ročníku oboru Obchodní akademie (63–41–M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod a 30 žáků do 1 třídy oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02): zaměření Cestovní ruch. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnoceni podle následujících kritérií:


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz