Krajské kolo Prezentiády 2015

Dne 7. dubna 2015 se konalo v Jindřichově Hradci krajské kolo Prezentiády – soutěže prezentačních dovedností žáků středních škol. Cílem této soutěže, která je podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a řadou významných firem, je naučit mladé lidi prezentačním dovednostem a sebevědomému vystupování.

V silné konkurenci středoškolských týmů z Jihočeského kraje obsadil:

  • 3. místo T.O.P. TÝM ve složení Aneta Písaříková, Tereza Hemerová a Vojtěch Kostka (všichni z 2. A.),
  • 4. místo tým FINAL THREE ve složení Jana Jelínková, Eliška Prucková a Denisa Rongeová (všechny z 2. A),
  • 5. místo tým The tomorrow people ve složení Jaroslava Mládková, Markéta Musilová, Jana Soldátová (všechny z 2. L),
  • 8. místo tým TRIO T ve složení Tereza Krejčová, Tereza Nejdrová, Tereza Ptáčková (všechny z 1. L).

Všech soutěžícím upřímně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů

Diplomy – krajské kolo Prezentiády 2015


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz