Are we the same?

Cílem projektu je navázat spolupráci se studenty středních škol v Aténách (Řecko) a Žilině (Slovensko) a vzájemně si vyměňovat a porovnávat informace o každodenním životě, poznávat jiné kultury a svět kolem nás.

V projektu pracují studenti 2.L v rámci výuky angličtiny. Práce se dotkne také témat ostatních předmětů jako je občanská nauka, zeměpis, dějepis a informatika. Platformou je prostředí Twinspace, kde jsou materiály ukládány a následně se s nimi pracuje. Kromě nových poznatků studenti získají dovednosti a osvojí si kompetence jako např. spolupráci, řešení úkolů, prezentování výsledků pomocí nových a efektivních ICT nástrojů. Zároveň si rozvíjejí dovednosti psát, číst a mluvit v cizím jazyce.

Web projektu eTwinning: http://twinspace.etwinning.net/3049/home


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz