Osvojení a širší využívání nových metod a prostředků ve výuce

Projekt v rámci programu ERASMUS+ Klíčová akce 1:
Vzdělávací mobilita jednotlivců

   

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2019.

Projektový tým tvoří ředitelka školy, koordinátorka projektu, ekonomická pracovnice školy a učitelé školy - účastníci mobilit. Projekt Osvojení a širší využívání nových metod a prostředků ve výuce vznikl na základě potřeby dalšího rozvoje a zdokonalování kompetencí obsažených ve Školním vzdělávacím programu školy a dále z potřeby motivovat a aktivizovat při práci ve škole jak učitele, tak žáky.

Motivace má rozhodující význam ve vzdělávání a moderní metody výuky jsou prostředkem, který ji může podpořit.

Projektu se účastní učitelé z různých předmětových komisí, tj. učitelé jazyků, ekonomických předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Učitelé se účastní kurzů v Itálii, Slovinsku a Spojeném království. Velkým přínosem mezinárodních kurzů je možnost sdílet zkušenosti s učiteli, kteří moderní metody výuky nejen vyučují, ale i při své práci sami používají. Náplní kurzů jsou motivační a moderní metody výuky.

Další aktivitu projektu představuje stínování v partnerské střední škole BHAK v Linci se stejným cílem - zlepšit motivaci prostřednictvím využívání moderních metod výuky. Obchodní akademie v Táboře spolupracuje s uvedenou rakouskou školou na mezinárodních projektech již řadu let.

Absolvování aktivit v rámci projektu přispěje k uplatňování kvalifikované metodologie a pedagogické strategie v současných podmínkách, které jsou určovány jak lokální realitou, tak realitou společného evropského prostoru.

Získané znalosti a dovednosti uplatní účastníci projektu ve výuce i při práci na dalších projektech a mezinárodních aktivitách.

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz