S projektem Erasmus +/eTwinning v německém Schwetzingenu

Setkání se zúčastnilo deset žáků z 2. ročníku naší školy a dalších 40 žáků z Polska, Maďarska, Rumunska a Německa ve dnech 4. – 10. 2. 2018. Byla to první společná akce účastníků projektu, jejím hlavním tématem bylo dobrovolnictví a pomoc druhým.

Naše cesta minibusem do Schwetzingenu trvala přibližně 7 hodin, ubytovaní jsme byli v hotelu ACHAT, kde jsme nejvíce ocenili snídaně a luxusní pokoje.

První den jsme se seznámili a národní týmy přiblížily ostatním problematiku přistěhovalectví v jejich zemích. Každé další ráno jsme začínali návštěvou dvouhodinovky anglického jazyka v různých třídách, diskutovali jsme o politice i o běžných tématech.

Celý týden byl naplněn mnoha zajímavými aktivitami. Absolvovali jsme dobrovolnou sbírku pro místní potravinovou banku Apfel + Ei před místními supermarkety, výlet do podmořského světa s uprchlickými dětmi a jejich matkami, návštěvu Schwetzingenského paláce a několik děvčat mělo možnost se podívat do dámské kavárny s ženami ze Sýrie, Afganistánu nebo Etiopie. Jedno odpoledne jsme se dopravili vlakem do Mannheimu, kde jsme měli možnost prohlédnout si centrum pro teenagery bez domova, Freezone.

V mezinárodních skupinách jsme společně vytvářeli materiály na téma bezdomovectví, potravinové banky a plýtvání potravinami, které jsme poté prezentovali. Poslední den do školy přijeli tři 18ti letí uprchlíci a my jsme měli možnost poslechnout si jejich životní příběhy.

Celý týden utekl neskutečně rychle, najednou byla sobota, my jsme se rozloučili a vydali se na zpáteční cestu do svých domovů, s novými dojmy a zkušenostmi.

Darinka Kapicová, Barča Floriánová, Inka Machová, Adam Hastrman, Anička Kolínová 2. L


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz