Účetní derby 2018 – školní kolo

Dne 17. 9. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie a 4. ročníku oboru Ekonomické lyceum.

Vyrovnané vědomosti žákyň způsobily shodu na 1. až 3. místě, o které se dělí Alice Kotounová z 3. B a Nikola Vrtišková a Eliška Krejčí z 3. A.

Všem nadějným účtařkám upřímně blahopřejeme k vynikajícím výsledkům.

Alici a Nikole přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole této soutěže, které se bude konat 18. 10. 2018 v Českých Budějovicích.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz